Vlaams geld voor riolering Deinze

Stad Deinze krijgt van het Vlaams gewest een financieel duwtje in de rug voor riolering. Op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse regering ingestemd met het optimalisatieprogramma 2020 ter waarde van 230 miljoen euro voor projecten van Aquafin.

Ook werd het subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd. In totaal wordt voor meer dan een half miljard euro geïnvesteerd.  Minister Koen Van den Heuvel bracht het nieuws aan burgemeester Jan Vermeulen tijdens een bedrijfsbezoek in Poesele afgelopen week.

Wegenwerken

“Dat we duurzaam moeten omspringen met water is algemeen geweten, maar met steun van Vlaanderen  zetten we weer een stap vooruit”, aldus Johan Cornelis, schepen van openbare werken. “Concreet krijgt Aquafin financiële middelen voor een project dat een betere doorstroming van het rioolwater, met het rioolwaterzuiveringsstation te Landegem als bestemming, tot doel heeft. Uit een studie is gebleken dat er een ongelijke toevoer is van de noordelijke tak (rioolvracht van Hansbeke, Merendree en Landegem) en de zuidelijke tak (rioolvracht van Nevele, Vosselare en Poesele) wat leidt tot overstorten in het Schipdonkkanaal bij hevige regenbuien. Om de doorvoer vanuit het noorden ter hoogte van de E40 te verbeteren wordt een pompstation gebouwd die de vuilvracht rechtstreeks naar het rioolwaterzuiveringsstation zal verpompen.”

Niet alleen bovengrondse zichtbare investeringen zijn belangrijk, maar zeker de ondergrondse verbeteren de levenskwaliteit van onze stad.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...