N-VA vraagt ondersteuning voor de zwerfvuilpeters en -meters

Deinze telt nu een mooi aantal zwerfvuilpeters en -meters, die zelf het initiatief nemen om hun buurt proper te houden. Deze vrijwilligers, ongeveer 50 in Nevele en 20 in Deinze, doen dit in hun vrije tijd en zijn gekend bij de stad als zwerfvuilopruimer. Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) vraagt een goede ondersteuning van deze vrijwilligers.

Kurt Naert-Segaert, die al jarenlang vrijwillig de omgeving rond de fietstunnel in de Sint-Hubertstraat proper houdt en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.

“Het stemt tevreden dat het college het aantal zwerfvuilpeters en -meters wenst uit te breiden. Om deze uitbreiding te helpen mogelijk maken, de motivatie van de peters en meters aan te zwengelen en om dit mooie vrijwilligerswerk te ondersteunen, doe ik enkele voorstellen op de gemeenteraad van mei”, zegt Sabine Vermeulen.

“In mijn voorstel vraag ik dat er voor elke zak bijeengeraapt zwerfvuil een kleine bijdrage gegeven wordt door de stad. Deze bijdrage wordt dan geschonken aan een goed doel op Deins grondgebied of kan gestort worden in de kas van een Deinse vereniging. De zwerfvuilopruimers mogen kiezen waar de bijdrage naar toe gaat. De stad mag dan verwachten dat de zwerfvuilpeters- en meters bijhouden wat waar verzameld wordt. Om zo beter de hotspots van vervuiling te detecteren, zodat de plaatsen met het meeste zwerfvuil beter gesitueerd kunnen worden. Ook wil ik dat de mogelijkheid bekeken wordt om deze zwerfvuilopruimers in te schrijven in een verzekering tegen lichamelijke ongevallen, als dit nog niet het geval zou zijn.”

Volgens Vermeulen zal de motivatie van de huidige vrijwilligers stijgen en zal dergelijke regeling een grotere aantrekkingskracht bieden om nieuwe vrijwilligers te vinden. 

“Deinze kan een mooiere en properdere stad worden met de prachtige inzet van deze vrijwilligers. Bovendien moet minder stadspersoneel ingezet worden om zwerfvuil te verzamelen. Het minder moeten inzetten van stadspersoneel rechtvaardigt de budgettaire impact die een bijdrage per zak zwerfvuil zal kennen”, besluit Sabine Vermeulen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...