Stadsbestuur stemt in met proefperiode alternatieve lichtenregeling kruispunt Gaversesteenweg – Volhardingslaan

Het stadsbestuur en de Fietsersbond ijveren al geruime tijd voor een fietsvriendelijkere inrichting van het kruispunt Gaversesteenweg – Volhardingslaan, dat door het Vlaams Gewest beheerd wordt. Het stadsbestuur van Deinze stemt in met een proefperiode van een maand voor een alternatieve lichtenregeling voor dit kruispunt, zodat het veiliger wordt voor fietsers. De concrete uitwerking zal gebeuren in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Fietsersbond.

Het stadsbestuur stemt in met een proefperiode van een maand voor een alternatieve lichtenregeling ter hoogte van het kruispunt Gaversesteenweg – Volhardingslaan, dat door het Agentschap Wegen en Verkeer beheerd wordt.

De stad wil echter ook duurzamere alternatieven zoeken. Daarvoor werd reeds geïnvesteerd in de aankoop van twee woningen (Gaversesteenweg 91 en 93) om ruimte te creëren voor het kruispunt. Het stadsbestuur rekent op de nodige inspanningen van het Agentschap Wegen en Verkeer om bijkomend twee woningen aan te kopen, zodat er een volledig conflictvrij kruispunt kan worden gerealiseerd. Bovendien is het stadsbestuur vragende partij om een fietsverbinding te voorzien via de Ten Rodelaan en hoopt het tot een vergelijk te komen met de betrokken bewoners, zodat de verbinding op korte termijn gerealiseerd kan worden.

De concrete uitwerking van de alternatieve lichtenregeling voor het kruispunt zal in overleg gebeuren met het stadsbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Fietsersbond.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...