De Veerboot Astene bundelt de krachten met vijf andere Oost-Vlaamse instellingen voor buitengewoon onderwijs in de associatie “De Kraanvogel”

Veel vraag naar buitengewoon onderwijs, ondanks het M-decreet:

Vier Oost-Vlaamse scholen en twee internaten voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs, waaronder De Veerboot Astene, zullen nauw samenwerken en richtten hiervoor associatie De Kraanvogel op. Gemeenschappelijk uitgangspunt is de focus op wat werkt en wat de leerling wel kan. Het zorgbeleid, dat vooral gericht is op preventie, bevordert de leerprestaties en ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze volop hun talenten benutten. Er wordt sterk ingezet op de relatie, zowel in de scholen als in de internaten. Zo voelen zowel jongeren als medewerkers zich met elkaar én met de instelling verbonden. De Kraanvogelinstellingen streven naar een gelijkgerichte aanpak en slaan ook bruggen naar het gewoon onderwijs.

In de buitengewone basisschool “De Veerboot” in Astene zijn er heel
wat processen in beweging… Deze zomer wordt een deel van onze
school vernieuwd en zullen de leerlingen les kunnen volgen in nieuwe
lokalen. Onze atelierwerking kent alsmaar meer succes bij de leerlingen en ons schoolproject is een vast onderdeel geworden van onze werking. Ook de klassen werken meer en meer projectmatig om op een meer ervaringsgerichte manier onderwijs te bieden, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

De werking van de school werd dit schooljaar ook doorgelicht door inspecteurs van de Vlaamse overheid. Deze doorlichting resulteerde in een zeer mooi eindrapport, dat onze jarenlange ervaring en expertise de nodige erkenning geeft en ons bevestigt in onze werking. Het rapport is na te lezen op onze website.

Het is in onze snel evoluerende maatschappij essentieel samen te leren met en van elkaar.

Buitengewoon #Sterk #Verbonden.

Dit vind je misschien ook leuk...