Provincie Oost-Vlaanderen investeert 2,5 miljoen euro in De Brielmeersen

In 2015 werd het recreatiedomein “De Brielmeersen” overgeheveld naar de Provincie Oost-Vlaanderen. De Provincie neemt deze overname als een prioritaire kerntaak op zich want “De Brielmeersen” krijgt een forse investeringsboost. Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor het recreatiedomeinen, laat ons meekijken in haar meerjarenplan voor “De Brielmeersen” dat woensdag door de Provincieraad werd goedgekeurd.

“De provinciedomeinen blijven de absolute blikvangers”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier. “Met jaarlijks om en bij de 2 miljoen bezoekers vervullen de provinciedomeinen een belangrijke maatschappelijke rol als laagdrempelige en betaalbare recreatie dichtbij huis. Daarom wordt er de komende jaren 2,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in De Brielmeersen”.

“Blikvanger voor de Brielmeersen is de bouw van een nieuwe cafetaria met bezoekerscentrum”, vult provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) aan. 

“In het kader van het masterplan van de Brielmeersen zal ook het speelterrein compleet vernieuwd worden en de kinderboerderij wordt verder uitgebouwd. Het hele domein krijgt dus een volledige make over. “

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...