DeinzeOnline

Tag Archives: Brielmeersen

Het grote paashaasraadsel in Deinze

De paashaas heeft jullie hulp nodig, hij zit namelijk gevangen in de Brielmeersen! Enkel jullie kunnen hem bevrijden… Haast je, voor het te laat is! Helpen jullie de paashaas vinden én bevrijden? Kom dan op paasmaandag 22 april 2019 naar de Brielmeersen en geniet er van een groot paasavontuur samen met het hele gezin!

3de grote prijs provincie Oost-Vlaanderen Ereprijs stad deinze

Op zondag 18 november organiseert atletiekclub AC Deinze voor de 3de keer de grote prijs provincie Oost-Vlaanderen, Ereprijs stad Deinze.

Dit is een van de grootste, zoniet de grootste veldloop van de provincie.
Vorig jaar was er een opkomst van 1474 deelnemers, dit jaar ben jij misschien ook van de partij?

Er waren vorig jaar in totaal 42 atletiekclubs aanwezig.

Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Deinze organiseren participatiemarkt voor opmaak van PRUP Brielmeersen

De Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen maken voor de omgeving van de Brielmeersen samen een masterplan op. De doelstellingen van het masterplan zijn een opwaardering van het provinciaal domein, het realiseren van een stadionproject voor SK Deinze en het beter verbinden van het gebied met het stadscentrum en met de Leievallei.

Foto: Document Masterplan Brielmeersen – Oost Vlaanderen

Burgemeester Jan Vermeulen: “In het voorjaar van 2017 hielden we al een uitgebreide participatieronde om input te krijgen voor de ontwikkeling van het masterplan. We zijn met die input aan de slag gegaan en hebben ondertussen een voorkeursscenario uitgewerkt.” – 

Om het masterplan te kunnen uitvoeren, is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Momenteel ligt voor dit PRUP de startnota voor.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “We raadplegen de bevolking over die startnota in de periode van 28 mei tot en met 26 juli. Op dinsdag 29 mei vindt een participatiemarkt plaats. Daarop lichten we de inhoud van de startnota interactief toe aan de hand van een infotentoonstelling. De participatiemarkt gaat door in de raadzaal (DC Leiespiegel, Brielstraat 2) en is doorlopend open van 16u tot 20u. Iedereen is welkom!”

De Provincie en de Stad verwerken de input van de raadpleging in een scopingnota, die zal aangeven hoe het PRUP verder vorm zal krijgen. Die scopingnota wordt in het najaar verwacht.

Reeds benieuwd naar de plannen? bekijk gerust deze PDF

Provincie en Stad Deinze maken samen Masterplan op voor site Brielmeersen Deinze

Participatietraject betrekt burgers en belanghebbenden. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen het Schipdonkkanaal, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze ervoor om projectmatig een masterplan op te maken voor de site Brielmeersen. De Provincie en de Stad hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het masterplan moet bepalen welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn en moet de bestaande en wenselijke functies op de site en deze in de omgeving harmonieus doen samengaan.

Ruimtelijke ambities
Het project kent in hoofdzaak drie grote ruimtelijke ambities:

  • Het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal.
  • Het realiseren van een nieuw stadionproject voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze.
  • De kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum.

Bedoeling is dat het masterplan een globaal antwoord biedt op de verschillende ruimtelijke ambities. De voorgestelde ontwikkelingen moeten complementair zijn met elkaar en elkaar zelfs versterken.

Participatietraject
De projectpartners willen via een participatief traject de bevolking en potentiële belanghebbenden inspraak geven in het planningsproces.

In de periode februari – mei werken de projectpartners, samen met een extern studiebureau, een viertal scenario’s uit op een participatieve manier. Zo voorzien de partners in deze fase een vijftal participatiemomenten met experten natuur en experten natuureducatie; leerkrachten, ouders en jeugdbewegingen; atletiek, voetbal, jachthaven en scholen; relevante administraties.

Er komt ook een interactieve bijeenkomst met de brede bevolking, gekoppeld aan een persontmoeting.
Het project moet leiden tot een masterplan dat maatschappelijk gedragen is en ruimtelijk een duurzame ontwikkeling garandeert. De projectpartners besteden hierbij bijzondere aandacht aan de integratie van en de wisselwerking tussen de sociale, de ecologische en de economische dimensie van het project.
Daarnaast zullen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze gezamenlijk aan een voorstel tot vervolgprojectstructuur werken om het masterplan te realiseren en het beheer ervan te voorzien.