Nieuwe cafetaria in de Brielmeersen in de zomer van 2025.

Op de provincieraad van woensdag stelde provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) vragen aan de bevoegde gedeputeerde over de vooruitgang van de herinrichting van het Provinciaal Domein De Brielmeersen.

Zoals geweten Het PRUP Brielmeersen te Deinze werd inderdaad vernietigd door de Raad Van State. In het kader daarvan werd deze zomer overleg gepleegd met de Stad Deinze.

De conclusie van dit overleg was dat zowel de stad als de provincie het masterplan voor de site, zowel het domein, sport- voetbalsite, blijven steunen alsook de noodzaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de realisatie van dat masterplan.

De provincie heeft – volgend op dit overleg – aan de stad aangegeven dat – gelet op de beschikbare capaciteit – het onwaarschijnlijk leek om nog deze legislatuur tot een heropstart te komen vanuit de provincie.

Gedeputeerde An Vervliet: “Dat is uiteraard jammer, maar we kunnen ook niet zomaar andere lopende initiatieven opzij schuiven. Niettemin kijken we graag naar een constructieve oplossing en daarom de vraag gesteld of – binnen het partnerschap tussen de Provincie en Stad Deinze- de stad eventueel ruimte ter beschikking had voor het opnemen van of delen van het proces om op die manier sneller tot een oplossing te komen.”

In navolging daarvan werd door de stad de vraag gesteld om dit verder te bespreken en afspraken te maken over de taakverdeling en het verder te lopen proces.

Bart Vermaercke: “Ik verneem dat de provincie midden december een aantal datumvoorstellen bezorgd heeft aan de stad, maar daarop kwam tot vandaag nog steeds geen antwoord. Nochtans beweert de burgemeester dat men wacht op de provincie. Er is op dit moment dus nog geen delegatie verleend aan de stad of geen afspraken rond het proces tussen provincie en stad. Ik ben blij dat gedeputeerde opnieuw contact zal opnemen met de stad naar aanleiding van mijn vraag.”

De realisatie van de cafetaria op het provinciaal domein komt alvast niet in het gedrang door de vernietiging en herneming van het PRUP. Door vernietiging van het PRUP is het gewestplan opnieuw van toepassing en volgens dat gewestplan ligt De Brielmeersen in een zone voor dagrecreatie. Alle recreatieve en toeristische accommodatie is toegelaten, met uitzondering van verblijfsaccommodatie.

Het bouwen van een nieuwe cafetaria en de herinrichting van het domein zijn als gevolg nog steeds mogelijk.

An Vervliet: “Volgens de huidige timing zouden we – na enige aanpassingen aan het ontwerp – in juni dit jaar de aanvraag voor de omgevingsvergunning kunnen indienen om dan in maart volgend jaar de schop in de grond te krijgen. We schatten toch dat de werken vervolgens zo’n 13 maanden in beslag zullen nemen. De realisatie zal dus allicht voor de zomer van 2025 zijn.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...