Deinze kan best zelf zoeken naar geschikte plaatsen om windmolens te plaatsen

Dirk Stoobandt (GroenRood) heeft op de gemeenteraad van Deinze een agendapunt ingediend waarin hij vraagt dat de stad Deinze zelf op zoek gaat naar geschikte plaatsen voor windmolens. Iedereen heeft de mond vol over de opwarming van het klimaat maar als er een project voor windmolens voorgesteld wordt, dan komt er al gauw protest van omwonenden. Zonder ons uit te spreken over het feit of de klachten terecht zijn of niet, hebben we wel een klimaatactieplan waarin staat dat er in Deinze potentieel is voor 6 windturbines voor een totaal van 20MW. Die windmolens moeten dus wel ergens kunnen komen.

Dirk Stroobandt: “Burgemeester Jan Vermeulen heeft het burgemeestersconvenant ondertekend waardoor de stad Deinze maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eén van de mogelijkheden is om op het grondgebied alternatieve energie op te wekken via windmolens. Tot nu toe werden nog geen windmolens op het grondgebied van Deinze vergund, onder meer door klachten van omwonenden.

Om de kans op slagen voor windmolenprojecten te vergroten, stelt GroenRood voor om niet passief te wachten tot een windmolenproject een bepaalde locatie voorstelt maar om zelf actief op zoek te gaan naar die zones op het grondgebied waar de stad zelf windmolens zou toelaten. Bovendien stellen we voor dat we een cooperatief model opzetten zoals in Eeklo om de inwoners actief te betrekken bij windmolenprojecten zodat het draagvlak vergroot en de inwoners zelf medezeggenschap krijgen en ook zelf stroom lokaal kunnen afnemen.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...