Uitbouw zorgsite in Nevele wordt onmogelijk.

Bij de fusie van Deinze en Nevele werd afgesproken dat de fusiestad de verbintenissen aangegaan door de gemeente Nevele zouden worden nageleefd door de fusiestad. In het dossier Zorgbedrijf Meetjesland (ZBM) betekent dit dat de verbintenissen tussen Nevele en het ZBM 18 jaar gelden. Nevele sloot een erfpachtovereenkomst af met het ZBM, waarin beslist werd het patrimonium van het WZC Ter Leenen en de aanpalende gronden in te brengen bij het ZBM. Dit om de verdere uitbouw van een Zorgsite, met assistentiewoningen, serviceflats en een WZC mogelijk te maken, zoals dit nu gerealiseerd is op de site Karel Piqué.

Bij de oprichting van het ZBM was het de bedoeling om kwaliteitsvolle en betaalbare zorg aan te bieden in eigen omgeving. Ook werd ernaar gestreefd om de zware verliezen die het OCMW leed bij de exploitatie van het WZC Ter Leenen om te buigen in rentabiliteit. De resultaten zijn ondertussen gekend: de exploitatie-uitgaven van het Nevels WZC zijn positief, wat niet kan gezegd worden van het WZC Karel Piqué.

Bij de opmaak van het Deinse meerjarenplan, was N-VA, bij monde van Jan Pauwels, één van de gangmakers van ZBM, verwonderd dat de verkoop van de gronden, aangrenzend aan het WZC Ter Leenen in Nevele, als inkomst werd geboekt.

Op de laatste Raad van Bestuur van ZBM werd, zeer tot ongenoegen van Jan Pauwels, voorgesteld om de aangrenzende gronden rond Ter Leenen uit de erfpacht te halen, zodat de stad Deinze kan overgaan tot verkoop ervan. De uitbouw van een volwaardige zorgsite, zoals in de Karel Piquélaan, is hiermee totaal uitgesloten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt volgens Pauwels ten volle bij de Deinse vertegenwoordigers in het ZBM: de schepen van sociale zaken en de OCMW-voorzitter. Bijzonder ergerlijk is het feit dat de noodzakelijke verbouwing van de oude vleugel van Ter Leenen gekoppeld werd aan de verkoop van de gronden. Zo wordt het ZBM gechanteerd en uitgekleed vanuit Deinze. Projectontwikkelaars hebben in Deinze voorrang op de zorg voor ouderen, aldus Pauwels.

Voor Matthias Neirynck en Karlien De Paepe (N-VA), beiden lid van de algemene vergadering van het Zorgbedrijf worden de inwoners van het vroegere Nevele andermaal benadeeld. Ouder worden in eigen omgeving, met rustige overstap van serviceflats naar assistentiewoningen wordt in Nevele onmogelijk.

Op de gemeenteraad stelde Pauwels voor om een Zorgplan Deinze 2040 op te stellen, om de noden en zorgen van de vergrijzende bevolking te kennen en eraan tegemoet te komen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...