Voordracht Familiekunde Deinze: De lotelingen

Met de Franse overheersing in 1795 kwam verandering in de wetten en de gewoontes. Het werd een cruciale periode uit onze geschiedenis, dat het uitzicht van onze samenleving zou definiëren met onder andere de militaire dienstplicht.

In onze contreien werd het “loten” ingevoerd in 1798 en vervangen in 1909 door het stelsel van de algemene dienstplicht.

De loting was een openbare gebeurtenis: de lotelingen moesten uit legertrommel hun nummer trekken. Trok men een laag nummer (de grens werd bij wet vastgelegd voor elk district) dan moest men vanaf oktober zijn dienstplicht gaan vervullen. Zij die een hoog nummer trokken hadden meer geluk want zij waren vrijgesteld.

Ontkomen op een of andere manier aan de dienstplicht was uiteraard ook een verschijnsel. Afsluiten doet Familiekunde Deinze met een voorbeeld van een notariële akte. Als voorbeeld zal een notarieel contract (een akte daterend van op het einde van Napoleons bewind) van een vervangende legerdienst worden besproken, opgesteld in het oud-Nederlands en die zal omgezet worden naar onze hedendaagse taal.

(Iedere aanwezige ontvangt een copy van het notariële contract).

Spreker: Claude Gekiere

Datum: 17/12/2019 – Tijd: 20:00

Locatie: Kelderverdieping Bibliotheek Deinze, ingang langs de Markt

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...