Deinze Industrie vzw organiseerde op 24.9.2020 het Jobcafé en schonk 27 PC’s en laptops aan kansarme gezinnen

In Deinze werd op 24.9.2020 de eerste jobbeurs in Oost-Vlaanderen georganiseerd sedert de lockdown.  De ondernemerskoepel Deinze Industrie vzw nam het initiatief om op een veilige manier 40 bedrijven voor te stellen in de Brielpoort.

Het doel is dat de bezoekers de sterke bedrijven in deze regio leerden kennen en op een fijne, ongedwongen manier konden luisteren of er kan samen gewerkt worden.  Mogelijks komen er jammer genoeg meer mensen op de arbeidsmarkt de komende maanden en tegelijk is duidelijk geworden dat werken dichtbij huis zeer belangrijk is in functie van de work-life balance.  Een bezoek aan Deinze Industrie Jobcafé bracht voor honderden mensen nieuwe inzichten.

Deinze Industrie vzw wil bedrijven, ondernemen en werken maatschappelijk relevanter maken op lokaal vlak.  Daartoe organiseert de vzw netwerk- en informatiemomenten onder ondernemers, zet ze groepsaankopen op, bouwt ze aan relaties met hogere onderwijs en hogere overheden en wordt er structureel gecommuniceerd via verschillende kanalen met de inwoners via pers en het stadsmagazine.  Deinze Industrie vzw fungeert ook vaak als facilitator tussen ondernemers en verschillende overheden.

Digitale kloof dichten

Deinze Industrie vzw, deed voor het eerst midden april 2020 – in volle lockdown –  een oproep naar bedrijven in Deinze om oude, nog werkende laptops op te vragen voor kwetsbare lagere schoolkinderen. Door COVID-19 vielen ook zij terug op afstandsonderwijs online, maar helaas hebben niet al deze jongeren een computer thuis. Hierdoor dreigen een belangrijke groep jongeren de connectie met het onderwijs te verliezen.

Deze oproep van schepen voor KMO, Industrie en IT, Norbert De Mey, samen met het bestuur van Deinze Industrie vzw, viel niet in dovenmansoren en zo konden 34 gezinnen geholpen worden.

Naast de schenking van de bedrijven waren partners zoals VTI Deinze (voor het cleanen van de software en het gebruiksklaar maken) en de drie  welszijnsorganisaties de Zonnebloem in Nevele, vzw Contactcentrum Deinze (Voedselbank) en De Regenboog Deinze (die ervoor zorgden dat de computers in de juiste handen terecht komen) cruciaal.

Deinze Industrie vzw heeft in mei 2020 beloofd om deze actie te herhalen in 2020 en te bestendigen de komende jaren, telkens bij de start van het schooljaar.

Zo werden er nu opnieuw 27 PC’s en laptops verzameld en gebruiksklaar gemaakt.  De overhandiging gebeurde op een symbolische plaats: op het Deinze Industrie Jobcafé.  De twee acties samen konden al 61 gezinnen voorzien van IT, de broodnodige schakel met het onderwijs en dus meer kans op werk.

Bedrijven die oude, nog werkende IT wil afstaan voor kansarme gezinnen kan steeds terecht bij coördinator van Deinze Industrie, Yannic Demeyer via [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...