Het Leerbos: een nieuw schoolconcept op een bijzondere locatie

Drie dames, Anne-Marieke Goossens (jurist), Els Gudders (begeleiding hoogbegaafde kinderen en scholen) en Maaike Martens (psychologe), staan aan de wieg van een nieuwe school Het Leerbos. De basisschool richt zich op alle kinderen die nood hebben aan nieuwe uitdagingen, anders met leren bezig zijn, hun talenten willen ontdekken… en krijgt een bijzondere locatie aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze. 

Leiespiegel Deizne

Anne-Marieke heeft een zoon die afhaakte in de scholen waar hij geweest is , waardoor hij psychosomatische klachten vertoonde en psychologische begeleiding nodig had, welke hij kreeg van Maaike, een klinisch psychologe. Els was jarenlang zorgcoördinator en bouwde expertise op als begeleider van hoogbegaafde kinderen en als begeleider van hoogbegaafden. Zij kreeg herhaaldelijk de vraag een school op te richten. De dames leerden elkaar kennen via het netwerk van Hoogbloeier. Uit die nood én expertise kwam het idee om met een nieuw schoolconcept naar buiten te komen. 

Het schoolconcept van het Leerbos is volkomen anders en uniek. De school richt zich naar alle kinderen die nood hebben aan uitdaging en die een ruime wereldse interesse hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Schoolwide Enrichment Model van Renzulli. “Onze missie is om kinderen de kans te geven om interesses te ontwikkelen op een dieper niveau. De leerlingen krijgen naast de basisleerstof ook les van experten en dit volgens het Schoolwide Enrichment Model van Renzulli. De experten maken de kinderen warm voor hun vakgebied en de kinderen kunnen dan zelf beslissen waar zij dieper op in willen gaan. De leerlingen worden permanent geëvalueerd aan de hand van een portfolio. Op deze manier krijgen de kinderen de gelegenheid om aan hun persoonlijk talent te werken, om inzicht te krijgen in hun sterktes en zwaktes zodat ze een realistisch zelfbeeld kunnen opbouwen.” Het Leerbos biedt een krachøge leeromgeving aan met een veilig, uitdagend klasklimaat met betekenisvolle taken. Er wordt veel aandacht besteed aan de verschillende leerstijlen van de kinderen, aan de digitale ontwikkeling van de kinderen en aan het inzetten op de ontwikkeling van de executieve functies. 

In dit hele leerproces worden telkens kleine haalbare doelen voorop gesteld waar kinderen ook duidelijk zicht krijgen op hun groeiproces. Binnen de eindtermen en leerplandoelen kan een kind groeien op 4 verschillende niveaus. Directe feedback van de begeleider is hierbij cruciaal. 

Leerlingen leren niet noodzakelijk even snel, waardoor er in het Leerbos gekozen wordt voor ‘een klas uniek’. Leerlingen kunnen op die manier op hun eigen niveau vooruitgang boeken. “Hiervoor maken we voor elk kind een groeiplan op, dat verschillende keren per jaar geëvalueerd wordt. Leerlingen moeten niet wachten op de andere leerlingen en doorlopen het curriculum op hun eigen niveau.” 

De nieuwe school heeft een bijzondere locatie: het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze. “Op deze manier is er interactie tussen de jonge en oudere generatie. Zij kunnen elkaar helpen en leren van elkaar. Deze interactie kan enkel zorgen voor een verrijking van het leven van de jeugd en de oudere generatie. Bovendien kunnen de ouderen perfecte experten zijn voor de kinderen.” 

Het Leerbos wil een erkende en gesubsidieerde school zijn. De subsidies zijn echter niet afdoende om het concept dat het Leerbos voor ogen heeft te financieren. “Wij zijn nog op zoek naar financiële middelen om de school op te starten en uit te bouwen. De kinderen van nu zijn de leiders van morgen. In hen moeten we investeren. We hebben dan ook uw steun voor ons project nodig. Check hun website www.hetleerbos.be of volg hen op Facebook en Instagram.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...