Veiligheid van kinderen voorop in Molenstraat?

Onderstaand bericht hebben we ontvangen van enkele bezorgde buurtbewoners van de Molenstraat en zijstraten

“Dit bericht vernamen we in de krant: Spooroverweg Molenstraat gaat dicht voor alle verkeer, incl. zwakke weggebruikers. Donderdag 24/9 staat dit op de agenda van de Gemeenteraad. Wij worden in snelheid gepakt.
Drastische beslissing voor alle bewoners van de Molenstraat en zijstraten, bovenal de fietsers en ouders van kinderen.”

Rust voor een deel van de Molenstraat of veiligheid van onze kinderen voorop?
Onderstaand bericht vernamen we in de krant: Spooroverweg Molenstraat gaat dicht voor alle verkeer, incl. zwakke weggebruikers. Donderdag 24/9 staat dit op de agenda van de Gemeenteraad. Wij worden in snelheid gepakt.
Drastische beslissing voor alle bewoners van de Molenstraat en zijstraten, bovenal de fietsers en ouders van kinderen.
Hierdoor verdwijnt de levenslijn voor elk van ons richting Sint-Hubertstraat, de nieuwe fietssnelweg (in onze achtertuin), school, Palaestra, station, etc. Enige manier om de spoorweg nog te kruisen is via de tunnel in de Tonnestraat of een nog aan te leggen tunnel in de Nachtegaalstraat.

Om daar te geraken moeten bewoners ‘aan de verkeerde (maar grootste) kant’ van de ruime Molenstraat evenwel eerst hun leven riskeren, een aanzienlijk stuk fietsend langs de Kortrijksesteenweg. Wij, ouders, vermijden deze drukke en onveilige steenweg en durven onze kinderen niet langs deze straat begeleiden laat staan alleen laten fietsen.
Alle begrip voor het actiecomité, in de Molenstraat wordt te hard gereden, is er teveel zwaar verkeer en is er vaak verkeersagressie. Maar een veel grotere groep van zwakke weggebruikers wordt gestraft voor het leed dat die enkele bewoners ondervinden van agressieve automobilisten. Niemand uit de rest van de Molenstraat, Molenpark of omliggende straten aan de zijde van de Kortrijksesteenweg lijkt betrokken of geconsulteerd geweest zijn bij deze beslissing waar ‘Leefbare Molenstraat’ voor geijverd heeft. De naam van deze actiegroep is dan ook erg misleidend.

Er móeten andere oplossingen zijn om de volledige Molenstraat leefbaar te maken en schade aan geparkeerde auto’s te voorkomen: éénrichtingsverkeer, knip voor auto’s (met palen),…
Infrabel wil in eerste instantie 2 van de 3 spooroverwegen sluiten. VOORSTEL:
▪ Tonnestraat > gesloten = fiets- en voetgangerstunnel
▪ Nachtegaalstraat > sluiten = tunnel voor auto’s en zwakke weggebruikers
▪ Molenstraat > overweg behouden: fietsstraat + knip (met palen) voor auto’s.
Dé ideale aansluiting tussen Machelenbinnenweg (fietsstraat) en de nieuwe fietsautostrade.
Deinze, dé fietsstad!? Geef ons een veilige alternatieve fietsroute!
Het is aan Deinze, dé fietsstad van Vlaanderen én België om een goed alternatief te bieden aan de zwakke weggebruikers.
Als de overweg dan toch volledig moet sluiten, moet er een VEILIG alternatief komen. Wij denken dan aan een fietserstunnel t.h.v. Molenstraat, de fietssnelweg tussen Tonnestraat en Nachtegaalstraat aan de andere zijde van de spoorweg onderbrengen, of een veilige weg naar de Tonnestraat (bijv. via de achterzijde van het magazijn van Ineos).

Onze oproep naar het stadsbestuur:
We zien her en der berichten en borden, in de tuinen van uw mandatarissen, verwijzend naar veilig & gezond schoolverkeer voor onze kinderen. Mis deze kans dan ook niet om met dit dossier aan te tonen dat dit daadwerkelijk dé topprioriteit is in Deinze, en stuur onze kinderen niet plots de meest onveilige weg uit Deinze (en misschien wel Vlaanderen) op!”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...