Enkele wijzigingen in de afvalophaling vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt op het grondgebied van Deinze voor de fusie het glas één keer per maand opgehaald aan huis op dinsdag in plaats van op vrijdag. Op het grondgebied van Nevele voor de fusie verandert de glasophaling niet. Het glas kan verder gedeponeerd worden in de glasbollen. De ophaalrondes van de afvalophaling in Nevele voor de fusie wijzigen: de ophaalronde van donderdag zal vanaf januari 2021 plaatshebben op woensdag en de ophaalronde van vrijdag verschuift naar maandag.

In Deinze wordt het restafval momenteel wekelijks aan huis opgehaald. De ophaaldag verschilt van deelgemeente tot deelgemeente. PMD en papier en karton worden om de twee weken samen opgehaald. De glasophaling op het grondgebied van Deinze voor de fusie vindt één keer per maand aan huis plaats. Op het grondgebied van Nevele voor de fusie daarentegen kunnen de inwoners hun glas kwijt in glascontainers die zich op meerdere locaties bevinden.

“Het stadsbestuur wou graag de glasophaling uniformiseren voor het hele grondgebied” vertelt Filip Vervaeke, schepen bevoegd voor milieu. “In juni werd een marktbevraging voor glasophaling aan huis op het hele grondgebied van Deinze georganiseerd, maar we ontvingen jammer genoeg geen enkele offerte. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om de huidige regeling inzake glasophaling ook in 2021 verder te zetten. Dat betekent dat het glas in Deinze voor de fusie eenmaal per maand aan huis wordt opgehaald en in Nevele voor de fusie gebeurt de glasophaling via glascontainers. Alleen de ophaaldag van de huis-aan-huis glasophaling zal wijzigen: in plaats van op vrijdag zal het glas in Deinze voor de fusie opgehaald worden op dinsdag. Het bedrijf dat instaat voor de glasophaling, beschikt immers op dinsdag over meer capaciteit” besluit de schepen.

Wijziging ophaalrondes in Nevele voor de fusie
Vanaf 2021 wijzigen de ophaalrondes van de afvalophaling op het grondgebied van Nevele voor de fusie. De Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) wil de ophaalrondes in haar werkgebied verbeteren op het vlak van inzet van materieel en personeel. 

De nieuwe ophaaldagen zijn:

  • De ophaalronde op donderdag in een deel van oud-Nevele (bepaalde straten van Merendree, Landegem, Nevele en volledig Vosselare) wordt verplaatst naar woensdag.
  • De ophaalronde op vrijdag in een deel van oud-Nevele (bepaalde straten van Merendree, Landegem, Nevele, volledig Hansbeke en Poesele) wordt verplaatst naar maandag.

Deze wijzigingen zullen terug te vinden zijn in de nieuwe ophaalkalender 2021 van Deinze die begin december in alle brievenbussen wordt bedeeld.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...