Leerlinge KADE wint wedstrijd nieuw stedenbandlogo

De stedenband tussen Deinze, Lievegem en KeMoPoDi werd onlangs vernieuwd door de ondertekening van een nieuw samenwerkingsmemorandum. Een nieuwe samenwerking vereist ook een nieuw logo. Hiervoor werd een wedstrijd georganiseerd die gewonnen werd door Maud Bousse, een leerlinge van KADE Beeldende Kunsten. 

Deinze en Lievegem werken samen in een stedenband met Keur Moussa, Pout en Diender (afgekort KeMoPoDi) in Senegal. Op 1 april werd het nieuwe samenwerkingsmemorandum gelanceerd dat de nadruk legt op bestuurskrachtversterking, burgerparticipatie en het samenwerken rond de 17 Strategische Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s). Er zal verder ingezet worden op wederzijdse samenwerking tussen jongeren en scholen, zowel cultureel, op gebied van waarden en gewoonten, maar ook inhoudelijk rond het afvalbeleid en de gezondheidszorg.

“Om de vernieuwde samenwerking te visualiseren, ontstond het idee om een wedstrijd te organiseren in KADE om een nieuw logo te ontwerpen”, vertelt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor lokaal mondiaal beleid en kunstonderwijs. “Onder leiding van Stief Desmet, artistiek en pedagogisch coördinator KADE Beeldende Kunsten, werden de leerlingen aan het werk gezet. Uit een aantal prachtige drukwerkjes werd de hoogdruk van Maud Bousse geselecteerd. Juf Ann-Lize Billiet nam vervolgens de grafische vormgeving op zich”. 

De hartjes in het logo weerspiegelen een warme wederzijdse samenwerking die aan de basis ligt voor een duurzame stedenband van geven en ontvangen. Verder zie je handen die naar elkaar toereiken, de groene kleur weerspiegelt de aandacht voor duurzaamheid en onze samenwerking rond afvalbeheer. De figuurtjes staan op de aardbol, want samen bouwen we aan een mooie wereld. Je ziet ook figuurtjes die als het ware antennes op hun hoofd hebben en een @ in de rechterbovenhoek. Dat weerspiegelt de grote inspanningen die we leveren om digitaal met elkaar samen te werken. Het kleurgebruik, meer bepaald het zwart, rood, geel en groen, is een mengeling van de Belgische en Senegalese vlag. 

We zijn bijzonder trots dat een leerlinge van KADE aan de basis ligt van ons nieuwe logo!

Info

Dienst lokaal mondiaal beleid / Interlokale Vereniging Stedenband Lievegem/Deinze/KeMoPoDi 

Mouterijdreef 22, 9800 Deinze

09 381 68 72

[email protected]

www.deinze.be/stedenband

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...