Toekomst KADE is rooskleurig

De gemeenteraad keurde op 28 mei 2020 de toekomstvisie voor het deeltijds kunstonderwijs Deinze eenparig goed. KADE (Kunstacademie Deinze) is en wordt de aanmeerplaats voor jong en oud kunsttalent. De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 lopen vlot. Bovendien wordt gezocht naar een geschikte locatie in Landegem om er met deeltijds kunstonderwijs te starten. 

Toekomstvisie
Het stadsbestuur koos voor één kunstacademie waarbij KADE Podiumkunsten (de vroegere academie voor muziek, woord en dans) en KADE Beeldende Kunsten (de vroegere academie voor schone kunsten) fusioneren met respect voor de eigenheid van beide entiteiten. De nieuwe structuur gaat in op 1 september 2021. Het stadsbestuur wil bovendien ook deeltijds kunstonderwijs (DKO) organiseren in Nevele voor de fusie, bij voorkeur in de deelgemeente Landegem.

Waarom één kunstacademie?
Er zijn tal van redenen die pleiten voor één Kunstacademie Deinze, met een toekomstig filiaal in Landegem. Een geïntegreerde kunstacademie biedt kansen voor een betere beeldvorming, maakt het voor ouders en leerlingen eenvoudiger en eenduidiger, schept kansen voor artistieke verrijking en een nog sterker en kwaliteitsvoller kunstonderwijs. Door een bundeling van krachten en middelen kan aan expertiseverhoging en -deling worden gedaan in plaats van taken en  opdrachten te versnipperen. De voorbije investeringen op de gemeenschappelijke site zijn opgevat vanuit de idee van synergie tussen Beeldende Kunsten en Podiumkunsten. 

Nieuw filiaal
Een fusie van twee afzonderlijke entiteiten moet tijd krijgen. Het is een integratieproces van jaren. Bovenop komt de uitdaging voor een nieuw filiaal in Landegem. Nevele en Poesele situeren zich te dicht bij het hoofdfiliaal Deinze, Hansbeke richt zich traditioneel op de academie van Aalter en Merendree ligt eerder in de invloedssfeer van de Gentse academies. Een filiaal uitbouwen is nog een andere opdracht. Je ontplooit niet zomaar alle disciplines op een jaar. Je bouwt het jaar na jaar op en een tweede jaar kan pas beginnen als het eerste jaar een succes is qua leerlingenaantal. Bovendien gelden er heel wat regels die het Vlaamse Agentschap Onderwijs oplegt. Niet onbelangrijk ook is dat het particulier kunstaanbod zijn eigen rol kan blijven spelen. Omdat er geen officieel DKO bestaat in Nevele voor de fusie is het niet in te schatten hoe groot de werkelijke behoeften zijn. Dat zal moeten blijken na de lancering van de eerste klassen. 

Aantal inschrijvingen op de goede weg
“De verwachtingen voor het deeltijds kunstonderwijs in onze fusiestad zijn hoog”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor kunstonderwijs. “Door corona was het normaal lesgeven vanaf maart 2020 tot juni 2021 grondig verstoord. Er was alleen individueel en/of digitaal lesgeven mogelijk, een absolute noodmaatregel, want een instrument spelen of schilderen vraagt constante begeleiding van een leerkracht. Musiceren in groep is een must. In KADE Podiumkunsten kwam daarbij dat er traditioneel veel 65-plussers les volgen. Die haakten af bij de start van het schooljaar 2020-2021. In september vorig jaar was er nog geen sprake van vaccinaties, velen waren niet happig om les te volgen in groep. De vrees voor afvloeiingen is gelukkig gekenterd, ook omdat de Vlaamse overheid een overbruggingsinspanning deed. We keken met een klein hartje naar de inschrijvingen voor het komende schooljaar 2021-2022. Directie en leerkrachten zetten alle zeilen bij om hun prachtig aanbod breed bekend te maken. Een folder met het hele aanbod van KADE werd op grote schaal verspreid. Vanaf juni 2021 werd digitaal inschrijven mogelijk voor alle disciplines. De eerste cijfers zijn bemoedigend. Op 9 augustus telden we 1.925 inschrijvingen, waarvan 384 voor de afdeling Beeldende Kunsten en 1.541 voor de afdeling Podiumkunsten. Traditioneel schrijven velen zich pas in eind augustus, begin september. De cijfers zullen zeker nog stijgen. Het aantal vroege inschrijvingen is beter dan vorig jaar. Het lijkt er sterk op dat KADE de coronastorm goed zal doorstaan. De goesting om opnieuw te musiceren, schilderen, dansen, tekenen, toneel te spelen is er bij velen.” 

Info

KADE 

Kalkhofstraat 25, 9800 Deinze

09 381 96 40

[email protected]

www.kadepodiumkunsten.be

www.kadebeeldendekunsten.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...