Verkeersactie Kleuterschool De Berenboot. Koningen, ridders en piraten houden Landegem in de gaten

Binnen de ouderraad van de kleuterschool De Berenboot is er een actieve werkgroep “Vaar Veilig” die een verkeersveilige omgeving rond de school vooropstelt.  

Bij de start van het schooljaar lanceerde deze werkgroep een ludieke verkeersactie om de geldende verkeersregels in enkele straten rond de school met een knipoog extra onder de aandacht te brengen. Verschillende verkeersborden, voorzien van een passende slogan en een ludieke foto werden langs de weg geplaatst. Zo wil een piraat de enige wegpiraat zijn, maakt een ridder duidelijk dat rapper niet gelijk is aan dapper, geeft een fietsende koning aan dat hij de koning is in de fietsstraat of vraagt een kleuter of de chauffeurs net als hij tot 30 kunnen tellen.  

De werkgroep Vaar Veilig vond zijn inspiratie voor deze actie bij de naburige gemeente Vinderhoute. Onder het motto samen sterk zullen er later dit schooljaar vanuit de gemeenteschool ’t Wilgennest rond de schoolomgeving van de lagere school ook borden geplaatst worden. 

Jaarlijks worden er op de Berenboot diverse verkeersacties vanuit het leerkrachtenteam in samenwerking met de Vaar Veilig werkgroep opgezet: fluoacties, verkeersdiploma’s, ….  De kleuters worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

De werkgroep benadrukt dat er bij alle ouders met schoolgaande kinderen in Landegem de terechte vraag is naar het stadsbestuur om veilige wandel-/fietspaden in het dorp te creëren en snelheidsremmende initiatieven te ondernemen. Het ontbreken van een voetpad in de Bovenstraat en het invoeren van een fietsstraatzone in de dorpskern werden bij het stadsbestuur aangekaart. Aan enthousiasme in de Vaar Veilig werkgroep geen gebrek om te blijven ijveren en te hopen op structurele oplossingen vanuit het stadbestuur. 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...