N-VA Deinze zet het conformiteitsattest op de politieke agenda

Het conformiteitsattest is één van de wettelijke instrumenten die ter beschikking staan van de stad om haar taken uit te oefenen.

De stad Deinze is de regisseur van het lokaal woonbeleid en moet als dusdanig de kwaliteit van de (huur)woningen op haar grondgebied bewaken.

Foto: Bart Vermaercke en Jan Pauwels

Het attest vormt het zwart-op-wit-bewijs dat de woning voldoet aan de wettelijke normen van de Vlaamse Wooncode (minimumvereisten op vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woonbezetting). Het vermeldt ook aan hoeveel bewoners de woning maximaal onderdak mag geven. 

Fractievoorzitter Bart Vermaercke (N-VA): “Vooral in het laagste segment van de private huurmarkt is de woonkwaliteit een aandachtspunt en dit zijn ook de meest kwetsbare huurders.

In theorie kan een bewoner klacht neerleggen tegen zijn huurbaas, waarna de overheid een woononderzoek kan instellen met als mogelijk gevolg een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring.

In de praktijk gebeurt dit te weinig omdat mensen vrezen dat ze zo hun huis gaan verliezen. En als ze moeten kiezen tussen een slechte woonst of helemaal geen dak boven het hoofd is hun keuze snel gemaakt. 

Heel wat woningen kampen tot op vandaag met ernstige problemen zoals vocht en schimmels, gebrekkige isolatie of een verhoogd risico op CO-vergiftiging.”

Jan Pauwels (gemeenteraadslid N-VA) vult aan: “Bovendien is zo’n attest ook een maatregel die uitvoering geeft aan de lokale klimaatdoelstellingen rond het terugdringen van de CO2-uitstoot, waartoe Deinze zich heeft geëngageerd bij de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Bovendien verplicht de Vlaamse wooncode dakisolatie en dubbele beglazing. De gebruikers van woningen zijn nog altijd de grootste bron van uitstoot op lokaal niveau en, in vergelijking met bijvoorbeeld transport, een sector waar de gemeente zelf nog veel invloed over heeft.

Ook in het licht van de stijgende energieprijzen en de nood aan meer energie-efficiëntie, werpt zo’n attest op termijn zijn vruchten af.”

“De N-VA fractie zal de gemeenteraad vragen om met het stadsbestuur van Deinze een traject te laten opstellen om het conformiteitsattest in te voeren. Het administratief begeleiden van verhuurders is immers een intensief traject. Het vergt dan ook middelen en mensen om dit uit te werken, op te starten, te faseren en te begeleiden.” besluit Vermaercke.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...