Stad wil Deinze Football Club Youth Academy ondersteunen

Het college van burgemeester en schepenen van stad Deinze stelt voor aan de gemeenteraad om de Deinze Football Club Youth Academy VZW van KMSK Deinze een eenmalige buitengewone toelage van € 110.000 toe te kennen. Dat is nodig voor de bijkomende investeringen die de voetbalclub moet doen om te voldoen aan de licentievoorwaarden voor 1A en het behoud van het nationaal label als jeugdacademie. De gemeenteraad beslist op 25 augustus over het al dan niet toekennen van de toelage.

Voetbalclub KMSK Deinze moet bijkomende investeringen doen om te voldoen aan de licentievoorwaarden voor de eerste klasse A, de hoogste afdeling van het Belgisch profvoetbal en voor het behoud van het nationaal label als jeugdacademie. Zo moet de club een bijkomende tribune plaatsen waarvan de huurprijs € 250.000 per jaar bedraagt. De vereiste grondwerken hiervoor bedragen minimaal € 111.000. 

“Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Brielmeersen, waarvan het te bouwen nieuwe stadion voor KMSK Deinze deel uitmaakt, werd op 16 juni vernietigd door de Raad van State na een klacht van bvba Deinze Koopcenter. We vinden deze beslissing onrechtvaardig, meerdere overheden werkten hard aan dit dossier en er was bovendien een positief advies van de auditor. Bijkomend worden de kunstgrasvelden die recent werden aangelegd voor de jeugdspelers geviseerd. We vinden het belangrijk om in afwachting van het verdere verloop KMSK Deinze en de jeugdwerking blijvend te ondersteunen. KMSK Deinze moet in Deinze kunnen blijven voetballen en de jeugd mag niet de dupe zijn van het juridisch getouwtrek. Het stadionproject heeft ook een financiële impact voor de stad door de meerwaardebedingen die opgenomen werden bij de verkoop van de stadiongrond. Bij de realisatie van het PRUP kunnen we er bovendien voor zorgen dat de zachte verbindingsweg voor voetgangers en fietsers tussen het Schipdonkkanaal en de Tweebruggenlaan, die nu regelmatig wordt afgesloten op wedstrijddagen, permanent geopend blijft. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom voor om nu eenmalig te investeren om er voor te zorgen dat deze professionele voetbalploeg, die bereid is om fors te investeren in een nieuw stadion, in onze stad blijft” stelt burgemeester Jan Vermeulen.

“KMSK Deinze zelf draagt de grootste investeringskost voor het plaatsen van de bijkomende tribune en de voorbereidende grondwerken. We vinden het echter belangrijk om vanuit de stad het signaal te geven dat we de ploeg en de jeugdwerking ondersteunen, dit willen we nu doen door een buitengewone toelage toe te kennen na goedkeuring door de gemeenteraad” besluit Sofie D’hondt, schepen bevoegd voor sport en financiën.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...