Met klimaatmitigatieplan 2030 is Deinze duurzaam onderweg naar morgen

Tegen 2030 wil stad Deinze de CO2-uitstoot op haar grondgebied reduceren met 40% ten opzichte van het referentiejaar 2011. De maatregelen en acties om deze reductie te bekomen, zijn gebundeld in het nieuwe klimaatmitigatieplan van de stad. Dit pakket aan maatregelen ligt op 25 augustus ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

Het wordt steeds duidelijker dat de klimaatverandering niet enkel gevoeld zal worden door toekomstige generaties. Ook hier in Deinze ervaren we tegenwoordig dagelijks de gevolgen van een verstoord klimaat. Tegen 2030 wil stad Deinze de CO2-uitstoot op haar grondgebied reduceren met 40% (ten opzichte van het referentiejaar 2011). Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2020 onderschreef de stad de Europese klimaatambities. De maatregelen en acties om deze reductie te bekomen, zijn gebundeld in het nieuwe klimaatmitigatieplan. Dit pakket aan maatregelen ligt op donderdag 25 augustus ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. 

De acties en maatregelen in het plan zijn verdeeld over verschillende sectoren of clusters. Er zijn acties rond duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, lokale economie, energieke land- en tuinbouw, stedelijke voorbeeldfunctie, hernieuwbare energie en collectieve warmte, duurzame (voedsel)consumptie en een algemeen luik vervat onder de noemer ‘klimaatreflex’. Samen zijn de acties goed voor 129.700 ton CO2-reductie, ofwel een reductie van 40% t.o.v. referentiejaar 2011. 

“Als de gemeenteraad dit plan goedkeurt, is het tijd voor actie” zegt burgemeester Jan Vermeulen. “We staan voor een grote uitdaging om onze ambities waar te maken, maar we gaan er 100% voor. De tijd is meer dan ooit rijp voor klimaatactie, als lokaal bestuur willen we onze voorbeeldfunctie en trekkersrol maximaal benutten.“

Participatietraject 

Aan de opmaak van het klimaatplan ging een uitgebreid participatietraject vooraf. De 130 acties die uiteindelijk in het plan zijn opgenomen komen voort uit een reeks inspraakmomenten voor verschillende groepen, zowel intern als extern. Inwoners werden meermaals geraadpleegd, net als lokale economische en industriële spelers uit Deinze en de landbouwgemeenschap. “We vonden het belangrijk om voldoende inspraak te creëren voor de inwoners, om het draagvlak van het klimaatmitigatieplan zo groot mogelijk te maken“ vertelt Filip Vervaeke, schepen bevoegd voor milieu.

Adaptatieplan op komst

Naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren (mitigatie), doen we er ook goed aan om onze stad aan te passen aan extremere weersomstandigheden (adaptatie). Zo verhogen we onze weerbaarheid en kan Deinze ook de volgende decennia een bruisende, leefbare stad blijven. Vandaag presenteren we jullie het klimaatmitigatieplan van de stad. Daarin staan maatregelen en acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Later dit jaar lanceren we ook ons klimaatadaptatieplan, met maatregelen om Deinze aan te passen aan extreme weersomstandigheden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...