Van Praet-tunnel, Adriatunnel en Bomboaretunnel voorstellen voor tunnels in Astene, Petegem en Hansbeke

In de Karmstraat in Astene, de Tonnestraat in Petegem en in Hansbeke werden nieuwe tunnels gerealiseerd om de overwegen te vervangen. De stad liet haar inwoners voorstellen indienen om de tunnels een naam te geven. Het college van burgemeester en schepenen kiest voor een link met het verleden door de namen Van Praet-tunnel, Adriatunnel en Bomboaretunnel. Er volgt een openbaar onderzoek en eind dit jaar worden de namen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onder de spoorlijn Gent-Kortrijk werden twee fietstunnels aangelegd om de overwegen in de Karmstraat (Astene) en Tonnestraat (Petegem) te vervangen. In het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge werd de overweg in Hansbeke afgesloten en vervangen door een voetgangers- en fietserstunnel.

“Voor de naamgeving van deze tunnels hebben we bewust gekozen voor een participatief proces. We lanceerden een oproep in het stedelijk infomagazine D17, op de stedelijke website en sociale mediapagina’s en via de pers. Iedereen die dat wenste, kon een voorstel indienen. De voorstellen werden technisch gecontroleerd en voorgelegd voor advies aan de erfgoedraad. Het college van burgemeester en schepenen heeft intussen drie namen gekozen, die een sterke link hebben met het lokale verleden. Nu volgen openbare onderzoeken en eind dit jaar worden de namen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad” stelt burgemeester Jan Vermeulen.

Voor de tunnels in de Karmstraat en Tonnestraat waren er na technische screening 24 en 38 geschikte naamvoorstellen. Het CBS kiest respectievelijk voor de Van Praet-tunnel en Adriatunnel.

De Van Praet-tunnel verwijst naar Astenaar Ignace Van Praet (° 23 september 1934 – † 30 oktober 2009), eregemeenteraadslid van de stad Deinze. Hij was van 1982 tot 2006 onafgebroken gemeenteraadslid van de stad. De Adriatunnel verwijst naar het gelijknamige caravanbedrijf dat in De Tonne gevestigd was tot in de jaren 90. De firma was indertijd de grootste werkgever van Deinze. 

Voor de tunnel in Hansbeke waren er na technische screening 35 geschikte inzendingen. Het college van burgemeester en schepenen kiest hier voor de naam ‘Bomboaretunnel’.  De naam verwijst naar de schrijfsels van Hansbekenaar Adolf Van de Sompel in de plaatselijke krant Vlakaf. Onder de titel ‘De veruilokte bomboare‘ pende hij verhalen neer in het plaatselijk dialect. Hij woonde vlakbij de voormalige overweg, waar de tunnel nu ligt. Bomboare is dialect voor meikever.

De openbare onderzoeken lopen van 1 tot 30 november. Inwoners kunnen per brief of e-mail reageren bij de GIS-dienst (Brielstraat 2, 9800 Deinze), [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...