Deinze geselecteerd voor nationale gezondheidsenquête

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, organiseert in 2023 de 7de nationale gezondheidsenquête. Ze doet dat sinds 1997 om de vijf jaar. De enquête verzamelt waardevolle informatie over de gezondheidstoestand en zorgnoden van de burgers. De verzamelde informatie zal de komende jaren de beleidsbeslissingen inzake volksgezondheid ondersteunen. Tussen februari 2023 en februari 2024 zullen meer dan 6.000 huishoudens uit 158 gemeentes waaronder ook Deinze, willekeurig worden geselecteerd. Ze ontvangen een uitnodigingsbrief met de mededeling dat een interviewer binnen de maand met hen contact zal opnemen. Deelnemen is niet verplicht, maar het wordt wel aangemoedigd.

Hoe gaat het met de gezondheid van de bevolking in België? Dat is de vraag die Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, sinds 1997 regelmatig beantwoordt dankzij grootschalige gezondheidsenquêtes in het hele land. Deze enquêtes richten zich tot alle inwoners van België, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit of gezondheidstoestand. De 7de enquête in de reeks vindt dit jaar plaats en het is een belangrijke editie omdat ze volgt op de COVID-19-crisis. Meer dan 6.000 huishoudens uit 158 gemeentes, waaronder ook Deinze, worden willekeurig geselecteerd. Specifiek voor Deinze worden in de loop van de eerstkomende maanden 50 individuen (of ongeveer 25 huishoudens) geselecteerd voor deelname aan de enquête. Een interviewer van Statbel, het Belgische statistiekbureau, neemt contact op met de geselecteerde huishoudens. 

De resultaten van de enquête worden gebruikt om de gezondheidstoestand te evalueren, aanbevelingen te maken en een gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat beantwoordt aan de reële behoeften van de bevolking. De verzamelde gegevens worden gecodeerd en strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gezocht: enquêteurs

Sciensano en Statbel hebben momenteel een tekort aan interviewers omdat er meerdere onderzoeken tegelijk lopen. Ze zijn daarom op zoek naar geëngageerde burgers die geïnteresseerd zijn in de gezondheidsenquête en een mooie bijverdienste willen. Enthousiasme en enige computervaardigheden zijn de enige vereisten. Ze leiden de nieuwe interviewers op en ondersteunen hen tijdens hun werk. 

“We zijn blij dat Deinze werd geselecteerd voor deze waardevolle gezondheidsenquête. We hopen op een hoge deelnamegraad want deze is belangrijk voor de kwaliteit van de enquête”, besluit Conny De Spiegelaere, schepen bevoegd voor gezondheidszorg.

Info www.gezondheidsenquete.be/deelnemer.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...