Warme William krijgt een plaats in Hansbeke

Hansbeke heeft er een kleurrijke inwoner bij. Vanaf 6 maart vind je Warme William, de blauwe beer, op het kerkplein. Hij krijgt er een vaste plaats om te luisteren naar wie even wil praten en een luisterend oor kan gebruiken. Inwoners Elien De Paepe en Bruno Vanpoucke financierden het project.

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk dat ijvert voor de preventie van depressie en suïcide en inzet op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van
0 tot 24 jaar. Het Fonds werd in 2005 opgericht door onder meer Hansbekenaar en ondernemer Jan Toye die een kind verloor aan zelfdoding. Met het Fonds wil hij een warme samenleving creëren die rekening houdt met ieders kwetsbaarheid, en zo de vluchtweg van zelfdoding verspert.

Warme William is een onderdeel van de campagne Warme Steden & Gemeenten. Stad Deinze stapte in 2019 in deze campagne en engageert zich daarmee een warme stad te zijn. De Warme William-campagneis daar één onderdeel van. Iedereen voelt zich weleens wat minder in zijn vel. Het is belangrijk om dan terecht te kunnen bij Warme William, iemand die je kan vertrouwen, die even kan luisteren en waarop je kan bouwen.

Het initiatief om Warme William ook in Hansbeke een plaats te geven komt van inwoners Elien De Paepe en Bruno Vanpoucke, dochter en schoonzoon van Jan Toye en Katrien Delhuvenne, de bezielster van de Warme William. Elien en Bruno werden op 21 oktober de gelukkige ouders van Arthur. In plaats van geboortegeschenken vroegen ze een bijdrage voor de Warme William-campagne. Met die bijdrage kon de warme blauwe beer in Hansbeke een plaats krijgen. De QR-code op de zitbank leidt je naar een website waarop tips en spreuken staan en waarop ook enkele bekende Vlamingen hun verhaal via een blog delen. Het doel is dat mensen hoop vinden in elkaars verhalen, het leed kunnen delen en er moed in vinden.

Schepen Trees Van Hove, bevoegd voor Huis van het Kind vertelt: “We vonden het heel fijn dat inwoners zelf het initiatief namen om de Warme William-campagne lokaal een plaats te geven. Het mentaal welzijn van jongeren is heel belangrijk, het vormt de basis van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. Warme William is een schattige blauwe beer, maar hij staat symbool voor een krachtige boodschap: zorg voor jezelf en elkaar, luister naar elkaar en wees zelf ook iemand waarop je kan bouwen.”

“Het belang van geestelijke gezondheid is niet te onderschatten” vult Conny De Spiegelaere aan, schepen bevoegd voor gezondheidszorg. “Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis van gezondheid en welbevinden later in een mensenleven.We willen hier verder op inzetten. Er is een grote (lokale) nood aan hulpverlening, iemand die luistert, je kan begeleiden tijdens moeilijke momenten. Het plaatsen van deze zitbank is een mooie symbolische actie. In 2023 plannen we nog een aantal acties omdat we hier blijvend aandacht willen aan schenken.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...