Provincie zet het licht op groen voor fietstunnel dwars door de Drogenboomstraat te Zulte en aanleg F7 van de Nachtegaalstraat tot de Tonnestraat in Deinze

Het plaatsen van de fietstunnel ter hoogte van de Drogenboomstraat vormt een antwoord op de gestelde kwaliteitseisen van fietssnelwegen, minder conflicten en nonstoproute. Op termijn zal het fietssnelwegtracé de verbinding vormen tussen het station Waregem en Deinze. De aanleg van deze fietstunnel vormt een belangrijke schakel in het netwerk Fietssnelwegen en werd geselecteerd als hoofdroute binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF).
De provincieraad keurde het bestek en de raming unaniem goed en zette het licht op groen om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding.

Foto: Bart Vermaercke en Ward Baeten aan de Drogenboomstraat te Zulte.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “Het tracé van Waregem tot Deinze langsheen de sporen over de gemeente Zulte is 11.5 km lang. In de gemeente Zulte wordt een fietstunnel met aangepaste toegangswegen gebouwd langsheen de Spoorlijn L75 op de kruising met de Drogenboomstraat. De fietssnelwegen zijn één van de paradepaardjes van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor dit project wordt bijna 1,4 miljoen euro uitgetrokken”.

Provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) en gemeenteraadslid Ward Baeten (N-VA) van Zulte reageren opgelucht. Beiden maken bijna dagelijks gebruik van de fietssnelweg.

Vermaercke: “Bij het begin van deze legislatuur waren de plannen voor deze tunnel eigenlijk al klaar, maar het vademecum voor fietssnelwegen wijzigde de breedte van 3 naar 4 meter waardoor het hele studie werk en bijpassende vergunningen moesten overgedaan worden.”
Ward Baeten vult aan: “We zijn blij dat het dossier nu in een stroomversnelling zit. De F7 wordt heel veel gebruikt ook als schoolroute, de oversteek op de Drogenboomstraat is levensgevaarlijk en we ijveren al lang voor de ondertunneling ervan. De aanleg zal nog niet voor morgen zijn, maar dit is de stap waar we al lang op wachtten.”

Op dezelfde provincieraad werd ook de aanleg van de F7 van aan de Nachtegaalstraat tot aan de Tonnestraat goedgekeurd.
Bart Vermaercke: “Het desbetreffende deeltracé van ca. 1,1 km start aan de fietstunnel ter hoogte van de voormalige spoorwegovergang in de Tonnestraat en sluit aan op de Nachtegaalstraat, en dit langs de spoorwegbedding van L75. Dit deeltraject sluit aan op reeds gerealiseerde delen van fietssnelweg F7. Vanuit Deinze werd de Jacques Roggebrug gerealiseerd over de Volhardingslaan welke aansluit op de fietssnelweg tot Tonnestraat. Aan de andere zijde geeft deze fietsbrug verbinding richting Gent. Vanaf de Nachtegaalstraat loopt de fietssnelweg verder naar Zulte.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...