DeinzeOnline

Tag Archives: Nevele

Deinzenaars klinken op het nieuwe jaar op 6 januari

Sedert 1 januari 2019 vormen stad Deinze en gemeente Nevele de fusiestad Deinze. Naar aanleiding van het nieuwe jaar wordt een unieke fusie-nieuwjaarsreceptie met medewerking van lokale producenten georganiseerd. De receptie vindt plaats op zondag 6 januari 2019 van 11 tot 13 u. op de Markt en de zijstraten van de Markt van Nevele. Er is een gratis shuttlebus tussen dienstencentrum Leiespiegel en Vaart Links tussen 10.30 en 14 u. voorzien.

Nieuwjaarsreceptie met streekproducten

De fusiestad Deinze trakteert haar inwoners op zondag 6 januari 2019 op een drankje en/of hapje. Iedere bezoeker ontvangt bij aankomst twee consumptiebonnen die omgeruild kunnen worden bij een stand naar keuze. Een bon is goed voor 1 drankje of 1 hapje. De stands met de streekproducten zullen op de Markt van Nevele en in de zijstraten van de Markt opgesteld staan. Vanaf 2019 zal de nieuwjaarsreceptie afwisselend het ene jaar in Nevele en het volgende jaar in Deinze plaatsvinden.

Fusie bestuur sp.a Deinze en Nevele

De afdelingen van sp.a Deinze en Nevele hebben niet gewacht tot de officiële start van de fusie in 2019 om één bestuur te vormen. De leden van sp.a Deinze en Nevele verkozen zaterdag een nieuw ééngemaakt bestuur. Opmerkelijk, ze opteerden daarbij in het belang van de mensen van Deinze en Nevele voor een duovoorzitterschap waarbij beide delen van de fusiestad vertegenwoordigd zijn in de leiding van de afdeling. Met Walter Gorré van Nevele en Wouter De Schepper van Deinze als kersvers voorzittersduo en het nieuwe zestienkoppige bestuur is het nieuwe team nu klaar om de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor te bereiden.

SPA_Fusie-Deinze-Nevele

Op 19 december 2017 namen de gemeentebesturen van Deinze en van Nevele de beslissing om te fusioneren. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 er één gemeente zal bestaan met één gemeenteraad. Daarom hebben de sp.a afdelingen van Deinze en Nevele op een algemene ledenvergadering in Nevele goedkeuring gevraagd aan de achterban om een nieuw bestuur samen te stellen. Daar werd met veel enthousiasme het bestuur en het voorzitterschap van de lokale partij-afdeling verkozen. Het nieuwe bestuur van sp.a Deinze en Nevele bestaat in totaal uit 16 personen en de ambitie van de nieuwe ploeg is groot om een progressief en duurzaam beleid uit te stippelen voor alle 17 gemeenten van Deinze en Nevele. Eén van de eerste zaken op het bord van het nieuwe bestuur is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Er liggen een pak ideeën op de plank, zowel inhoudelijk als qua aanpak van de campagne, maar de twee afzonderlijke afdelingen konden eigenlijk alleen “in lopende zaken” een aantal zaken voorbereiden. Nu het nieuwe bestuur is aangesteld door de leden zijn de democratische principes van de partij gerespecteerd en kan het nieuwe bestuur deze knopen nu samen doorhakken. Dat kan snel gaan, aangezien we goed voorbereid zijn.” Zegt Walter Gorré, de Nevelse helft van het voorzittersteam.

“We zijn blij dat de leden zo enthousiast achter het nieuwe bestuur zijn gaan staan”, voegt Wouter De Schepper, de Deinse helft, toe. “En we vatten de koe bij de horens. Op dinsdag 6 februari hebben we meteen een eerste bestuursvergadering waarna we snel werk zullen maken van onze actiepunten en over ons programma en onze lijstvorming kunnen beginnen communiceren. Maar dat het een open en progressief project wordt met een warme samenleving voor ogen zal niemand verbazen. We hebben er alvast zin in.”

Meer info: Walter Gorré – Voorzitter sp.a Deinze-Nevele
+32 483 505 238 – [email protected]

Wouter De Schepper – Voorzitter sp.a Deinze-Nevele
+32 496 673 729 – [email protected]

Deinze blijft Deinze en Nevele blijft Nevele…

Maar Deinze wordt wel nog groter… Nevele, Hansbeke, Merendree, Landegem, Poesele, Vosselare, … E40…, frituur, café, voetbalplein, sportzaal, … brandweer, …

In aanloop naar de definitieve beslissing over de fusie tussen Deinze en Nevele eind 2017 werd een consensus bereikt over de fusienaam, de straatnaamgeving, het dienstverleningsmodel en de fiscaliteit. De naam van de fusiestad wordt DeinzeHet Land van Nevele wordt gebruikt als baseline. Identieke straatnamen worden hernoemd aan de hand van een weging en wat de fiscaliteit betreft wordt telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd van wat er nu gangbaar is in elke individuele gemeente. De algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven in Nevele wordt geschrapt. In Deinze werd deze belasting in 2010 geschrapt.

 

En alles samen wordt het “Deinze”
De keuze van Deinze als naam voor de grote entiteit wordt mee ingegeven door de nadruk die de nieuwe fusiestad wil leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente, nadien pas met hun gemeente. Dat is ook voor Deinze en Nevele het geval. Bovendien zijn er heel wat praktische overwegingen om Deinze als naam voor te stellen.

Het Land van Nevele
Deinze en de baseline “Het Land van Nevele” wordt voorgesteld als nieuwe naam van de fusiestad. Een verderzetting van de werknaam die intussen al vertrouwd in de oren klinkt, zowel bij de burger als bij de personeelsleden van Deinze en Nevele. Aan de baseline kan nog verder worden gesleuteld.

Samen hebben Deinze en Nevele een heel stuk geschiedenis achter de rug. Zeven van de elf Deinse deelgemeenten behoorden tot het land van Nevele, in de middeleeuwen één van de belangrijkste heerlijkheden van de kasselrij Oudburg in het graafschap Vlaanderen.

Het Land van Nevele duidt op de weidsheid die de fusie met zich meebrengt. De grotere stedelijke, maar eveneens groene ruimte die aan jong en oud ter beschikking wordt gesteld.  Deze naamskeuze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden eind december 2017.

Toeristisch product
Het Land van Nevele wordt bovendien een nieuw toeristisch product. Dat wil niet zeggen dat de Leiestreek en het Meetjesland verlaten worden. De nieuwe fusiestad wil actief blijven in deze toeristische samenwerkingsverbanden, maar het is bijzonder interessant om met de fusie de kans te grijpen om een nieuw toeristisch product  te ontwikkelen. De fusiestad heeft namelijk heel wat aan te bieden. Van toeristische locaties, over wandel- en fietsroutes tot streekproducten.

Straatnaamgeving
In de fusiestad zal het niet mogelijk zijn om twee straten te hebben met dezelfde naam. Beide besturen maakten samen een inventaris op. Er zijn 30 gevallen van identieke straatnamen in Nevele en Deinze.

Het stads- en gemeentebestuur beslissen op basis van een weging welke straatnamen behouden blijven en welke straatnamen wijzigen. Deze weging bestaat er in om voor iedere straat per adres 1 punt, per inwoner 0,5 punt, per onderneming 1 punt en per vestiging 1 punt toe te kennen. Hoe hoger deze score, hoe hoger de impact bij een mogelijke verandering. De naamgeving van de straat met de hoogste score blijft behouden. Bij twijfel geniet Nevele de voorkeur.

Na de definitieve beslissing tot fusie en de goedkeuring van bovenstaand voorstel door beide gemeenteraden eind 2017 wordt een straatnamencommissie samengesteld. De commissie zal nieuwe straatnamen zoeken en voorstellen aan de gemeenteraden. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij alle betrokkenen worden aangeschreven, behandeling van eventuele bezwaren en ten slotte de definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

Infosessies fusie Deinze #Nevele

Deinze en Nevele hebben de intentie om vanaf 2019 samen sterker te worden. De gemeenteraden van Deinze en Nevele hebben tijdens een gelijktijdige zitting op 24 augustus 2017 hun principiële goedkeuring gegeven aan een vrijwillige samenvoeging van stad Deinze en gemeente Nevele.

Beide gemeenteraden beslissen op 19 december 2017 definitief over de vrijwillige fusie. Om de inwoners te informeren over het traject en de kans te geven vragen te stellen worden er negen infosessies georganiseerd. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Deinze
– Woensdag 11 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal Oud Gemeentehuis (Leernsesteenweg 191,
Bachte-Maria- Leerne)
– Woensdag 18 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal De Vlasschuur (Ardense Jagersstraat 1,
Gottem)
– Woensdag 25 oktober om 19 u. in gemeenschapszaal Ter Wilgen (Poelstraat 70, Petegem)
– Woensdag 8 november om 19 u. in gemeenschapszaal Te Lande (Vinktstraat 28, Zeveren)
– Donderdag 16 november om 19 u. in basisschool Mozaïek (Nieuwstraat 60, Astene)
– Woensdag 22 november om 19 u. in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze)
Nevele
– Maandag 23 oktober om 20 u. in zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)
– Donderdag 26 oktober  om 15 u. en om 20 u. in zaal De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem)
Info: www.fusiedeinzenevele.be