In het landelijke Vinkt wenst een varkensboer uit het West-Vlaamse Aarsele een mestverwerking neer te poten in ons landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De inwoners uit Vinkt en omgeving wensen dit niet.

Sunset_Vinkt_C_Deinzeonline_Deinze

De deputatie van Oost-Vlaanderen kende een milieuvergunning toe aan een mestverwerkingsbedrijf langs de Poekestraat te Vinkt. Ze deed dit ondanks het vernietigend rapport van de provinciale milieuvergunningscommissie en het negatief advies van het stadsbestuur van Deinze.

Zo’n bedrijf is een bedreiging op verschillende vlakken:

NATUURBEHOUD:
Ze komt te midden van een landschappelijk agrarisch waardevol gebied, op enkele meters van de Reiger-en Poekebeek en gekend als overstromingsgebied.

VERKEERSVEILIGHEID
Honderden zware vrachtwagens zullen aan en af rijden op de veel te kleine wegen.

TOERISTISCH
Het typisch open landschap dreigt te verdwijnen en de rust en veiligheid voor fietsers komt in het gedrang.

VEILIGHEID
Hoog risico op natuur-en milieuschade ( bv . opslag van 28.000 kg zwavel- en salpeterzuur ) is reëel.

De omwonenden zullen zich nogmaals verenigen om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde Minister.

Het is echter van cruciaal belang dat het stadsbestuur van Deinze terug verzet aantekent bij de bevoegde minister. Momenteel twijfelt het stadsbestuur of ze wel beroep zullen indienen.
U als inwoner van Vinkt kan de actie mee ondersteunen door het Stadsbestuur op te roepen beroep aan te tekenen. U kan mailen naar het stadsbestuur, u kan de schepenen en gemeenteraadsleden aanspreken

Delen op: