Gerenoveerd stadhuis verzoent heden en verleden

Bovenstaande zin komt uit de krant De Standaard van 12 februari jl., waarin architectuurkriticus en docent Koen Van Synghel zich zeer lovend uitlaat over de renovatie van het stadhuis van Menen. Het stadsbestuur heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om het stadhuis van eind achttiende eeuw volledig te herbouwen, maar tegelijk de historische gevels te bewaren.

"Langs de buitenzijde merk je haast niets van de renovatie, maar als je het stadhuis binnenkomt, voel je meteen de metamorfose." In Menen ging men zeer zorgvuldig te werk. Men heeft zelfs de deskundige hulp ingeroepen van het team van de Vlaamse Bouwmeester. Tegelijk heeft men geopteerd om via de procedure van de Open Oproep een kans te geven aan het Noa-collectief van jonge Vlaamse architecten.


Van Synghel besluit zijn stuk in De Standaard: "In dat opzicht betekent hun renovatie van het stadhuis van Menen een metamorfose in de ware zin van het woord. Want net zoals de Griekse wijsheer Pythagoras in Ovidius 'Metarmofosen' de leer van de eeuwige verandering predikt, zo belichaamt Menen een stukje aardse kosmos, waar niets vergaat maar waar ook niets gelijk blijft." 
 
Stefaan De Groote

Dit vind je misschien ook leuk...