Funerair erfgoed op Deinse kerkhoven wordt geïnventariseerd

Er is in Deinze al enige tijd een kleine werkgroep bezig het funeraire erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen te inventariseren. Het initiatief werd genomen door de vroegere werkgroep monumentenzorg. Door de afschaffing van de eeuwigdurende concessie dreigen op termijn immers alle oude grafzerken en -kapellen te verdwijnen. Een Vlaams decreet van 2004 legt de gemeenten op een lijst te maken van het funeraire erfgoed dat dient te worden behouden, gerestaureerd of zelfs beschermd.

Vooral in Vinkt was deze lijst een dwingende noodzaak, omdat ondermeer door een parking aan de straatzijde van de kerk, een deel van het kerkhof zal verdwijnen. De werkgroep heeft daarom versneld 60 à 70 Vinktse waardevolle grafmonumenten geregistreerd en deze lijst werd ondertussen goedgekeurd door het stadsbestuur. Ook voor Astene werd een lijst opgesteld van een 30-tal te bewaren grafmonumenten, want ook daar zijn er plannen voor meer parkeerruimte.

De werkgroep gaat hierbij zeer zorgvuldig tewerk. Het is de bedoeling om alvast de oudste grafzerken en zerken van belangrijke lokale figuren te bewaren. Ook beelden met een bepaalde esthetische waarde (bv. ontworpen door de beeldhouwers Antoon of Luc Van Parijs) of merkwaardige monumenten worden in de lijst opgenomen.

Stefaan De Groote

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...