Commotie rond prijzencommissie in Deinze houdt aan

Voor de tweede week op rij is pluimveehouder André Verbist uit Kieldrecht samen met een gerechtsdeurwaarder afgezakt naar de prijzencommissie in Deinze, die de nationale richtprijs bepaalt voor braadkippen. "Vóór de officiële zitting beten de vertegenwoordigers van de producenten fel van zich af. Maar finaal stelden ze zelf een prijsstijging van amper twee eurocent voor", zegt Verbist in een gesprek met VILT. Boerenbond zegt voor tweehonderd procent achter de vertegenwoordigers van de kippenboeren te staan.

Volgens het huishoudelijk reglement van de prijzencommissie mogen twaalf leden en de voorzitter deelnemen aan de vergadering. Het gaat om zes vertegenwoordigers van de producenten en zes slachters. Voorzitter is de stadsontvanger van Deinze, Leo Pardon. Volgens Verbist was het woensdag al rumoerig op het marktplein, nog vóór de eigenlijke commissievergadering van start was gegaan. "Een van de vertegenwoordigers van de producenten eiste een prijsstijging van zeven eurocent, terwijl de slachters geen duimbreed wilden toegeven", aldus de kippenboer.

Na het tumult beslisten twee vertegenwoordigers van de handelaars en slachthuizen om verstek te geven voor de vergadering op het stadhuis. Omdat ook nog een ander lid het liet afweten, verdedigden uiteindelijk slechts drie afgevaardigden de belangen van de handel en verwerkende industrie. "Maar toen de prijs van de braadkippen besproken werd, stelden de vertegenwoordigers van de pluimveehouders zelf voor om de prijs met amper twee eurocent te verhogen. Niemand voegde er nog iets aan toe, waarna deze prijs afgeklokt werd". Verbist is genadeloos voor de leden van de prijzencommissie die de belangen van de kippenboeren verdedigen. "Ook nu werd broodroof gepleegd ten koste van de familiale bedrijven".

"De vertegenwoordigers van onze sector doen meer dan hun best. Ze informeren zich terdege over de actuele marktsituatie om de discussie met de slachterijen aan te gaan", reageert kippenspecialist Wouter Wytynck van Boerenbond. "Wat zich in Deinze afspeelt, is een spel van geven en nemen. Van kartelvorming is zeker geen sprake. Een prijsstijging van twee eurocent is op dit ogenblik trouwens conform de marktevolutie. Het heeft geen zin een artificieel hoge richtprijs te bedingen als geen enkel slachthuis bereid is om kippen te kopen aan die prijs. Een richtprijs die minimaal kostendekkend moet zijn, zou de handel in de huidige crisistijden onmogelijk maken”.

Wytynck vreest zelfs dat de acties van André Verbist op termijn contraproductief kunnen zijn. "Als de polemiek verder opgevoerd wordt, dreigt de commissie in elkaar te klappen. Dan is de markttransparantie helemaal weg en verliezen de kippenboeren een forum dat voor en door hen gemaakt werd. Dat zou spijtig zijn, zeker omdat we er in slagen om richtprijzen te laten noteren die gemiddeld hoger zijn dan die op de Nederlandse markt". (www.vilt.be)

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...