Uitreiking Deinze cultuurprijzen en Canteclaerpluim

Met het doel het culturele leven in Deinze aan te moedigen, worden door het Stadsbestuur van Deinze tweejaarlijks drie cultuurprijzen uitgereikt. Het Stadsbestuur machtigt de Cultuurraad om iedere twee jaar een prijs uit te reiken aan een persoon, aan een vereniging of groep én aan een jongere die uitzonderlijke culturele prestaties hebben geleverd of zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op het culturele of socio-culturele vlak met betrekking tot het Deinse cultuurleven.

Om in aanmerking te komen voor de toekenning van een cultuurprijs moet de persoon zijn verblijfplaats hebben in Deinze en tenminste vijf jaar ingeschreven zijn in de Deinse bevolkingsregisters op het ogenblik van de prestatie. Het cultureel engagement door de persoon vertoond, kenmerkt zich door een duurzaam karakter en is expliciet gericht naar de uitbouw van het culturele leven in Deinze. Een culturele of socio-culturele vereniging of groep moet haar maatschappelijke zetel sedert ten minste vijf jaar in de stad Deinze gevestigd hebben en aangesloten zijn bij de Stedelijke Cultuurraad om in aanmerking te komen voor een cultuurprijs. Het cultureel engagement door de vereniging vertoond, wordt beoordeeld op de prestaties van de voorbije twee jaar en is expliciet gericht naar de uitbouw van het culturele leven in Deinze.

Om in aanmerking te komen als jongere voor een cultuurprijs mag men maximaal 30 jaar zijn in het jaar waarin de cultuurprijs wordt uitgereikt. Hij of zij moet tenminste twee jaar ingeschreven zijn in de Deinse bevolkingsregisters op het ogenblik van de prestatie. Een lidmaatschap van een culturele vereniging is niet vereist. Het cultureel engagement door de jongere vertoond, wordt beoordeeld op de prestaties van de voorbije twee jaar en is expliciet gericht naar de uitbouw van het culturele leven in Deinze. De cultuurprijzen worden toegekend door een jury, die bestaat uit het bestuur van de Cultuurraad. Ze omvatten naast een blijvend aandenken een financiële beloning. Voor de persoon en de vereniging wordt een bedrag van 750 euro voorzien, voor de jongere een bedrag van 500 euro. Elke Deinzenaar kan een kandidatuur voor de respectievelijke prijzen voordragen. De kandidaturen dienen uiterlijk op 20 maart 2009 aan de cultuurdienst bezorgd te worden: Gentpoortstraat 1 (3e verdieping) te 9800 Deinze, tel. 09 381 95 10, e-mail: [email protected].

Om de toenemende taalvervreemding tegen te gaan in het openbare leven, besliste het Stadsbestuur van Deinze om, op voorstel van de stedelijke Cultuurraad, tweejaarlijks een oorkonde, genaamd “Canteclaerpluim”, uit te reiken aan de uitbater of uitbaatster van een
Deinse handelszaak (horeca, winkel, bedrijf) die een originele, zinvolle en creatieve Nederlandstalige benaming heeft. Gemotiveerde schriftelijke voorstellen van de bevolking worden uiterlijk op 20 maart 2009 ingewacht in de Cultuurdienst, Gentpoortstraat 1 (3de verdieping) te 9800 Deinze, tel. 09 381 95 10, e-mail:[email protected].

De Cultuurprijzen en de Canteclaerpluim zullen uitgereikt worden op zaterdagavond 2 mei 2009 in Buurtcentrum ‘De Rekkelinge’, gevolgd door een receptie en een optreden van de succesrijke cabaretgroep ManManMan. Voor dit optreden zal men op voorhand (gratis) kaarten moeten bestellen. Meer informatie hierover volgt later.

Tekst: GuidoVP – Belg.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...