Verkiezingen in Deinze – Deel 8

We vroegen aan een paar politiekers uit de regio Deinze, wie ze zijn en wat hun visie over Deinze is.
Hieronder de reactie van Annie De Buck-Mervillie van OpenVLD
Verkiezingen
 _
Annie De BuckMensen helpen, problemen oplossen. Dit is de essentie waarrond het volgens gemeenteraadslid Annie De Buck-Mervillie draait in de politiek. "Vandaar moet je als politicus dagelijks investeren in persoonlijke contacten met de burger. Om vragen en problemen van mensen op te lossen, om hen te informeren en om te weten wat er leeft in de streek." Hier heeft Annie de voorbije 20 jaar naar gestreefd, van bij het prille begin toen ze actief werd in het VLD bestuur van Deinze. Sinds 2007 is ze lid van de gemeenteraad en politieraad in Deinze. Daarnaast heeft zij 10 jaar ervaring als kabinetsmedewerker bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur.
Op lokaal vlak hecht Annie De Buck-Mervillie veel belang aan het versterken van het woon-, werk- en leefklimaat van Deinze als centrumstad. Door het uitgebreide aanbod aan scholen en winkels oefent Deinze een grote aantrekkingskracht uit op de buurgemeenten. Dagelijks trekken vele jongeren uit de omgeving met het openbaar vervoer en met de fiets naar Deinze om er school te lopen. Vandaar is het volgens Annie belangrijk dat er blijvend aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid en mobiliteit in Deinze. Annie heeft hierbij steeds gepleit voor een snelle realisatie van het fietspad lange afstand die het centrum van Deinze met Astene moet verbinden. Annie pleit eveneens voor een verdere versterking van Deinze als winkelcentrum. Zo heeft ze het voorstel gelanceerd om een sociaal-economische studie op te maken om een gunstig handels- en bedrijfsklimaat voor onze stad te scheppen. Deinze moet uitgroeien tot een aangename en veilige stad, een thuis waar het goed is om wonen, voor jong en voor oud.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...