Beschermingsprocedure stadhuis Deinze

Het stadhuis van Deinze werd opgenomen op een ontwerp van lijst van monumenten die voor bescherming vatbaar zijn, en dit wegens zijn historische, artistieke en sociaal-culturele waarde. Dit gebeurde bij ministerieel besluit de dato 15 april 2009 van de bevoegde Vlaamse minister Dirk Van Mechelen. Het verscheen op 4 mei 2009 in het Staatsblad. Op 17 juni bezorgde de Vlaamse Overheid het ganse dossier aan het stadsbestuur met het oog op het organiseren van een 30 dagen durend openbaar onderzoek naar opmerkingen en bezwaren.

Stadhuis Deinze

Het stadhuis van Deinze werd gebouwd tussen 1840 en begin 1843 in neoclassicistische stijl. De monumentale gevel wordt gevormd door een opvallende klassieke vormgeving met bassement, vier kolossale Korinthische zuilen en een kroonlijst. De bescherming als monument is gebaseerd op de historische, artistieke en sociaal-culturele waarde van het gebouw, als recentste opvolger van de eerste Halle en stadsschaar die uit de 14e eeuw stammen. Als het stadhuis een definitieve bescherming krijgt, moet het gebouw als monument in stand gehouden en onderhouden worden zonder aan het historisch karakter te raken. De Vlaamse Overheid stelt premies ter beschikking voor restauratiewerken aan beschermde monumenten.

Dat openbaar onderzoek loopt van donderdag 25 juni tot en met vrijdag 24 juli 2009. Tijdens die periode ligt het dossier ter inzage in het stadhuis, cultuurdienst, Gentpoortstraat 1 (3e verdieping) alle werkdagen van 9 tot 12 uur (op dinsdag en vrijdag ook van 14 tot 16 u.). Wie opmerkingen of bezwaren heeft dient deze te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen vóór het einde van de looptijd van het openbaar onderzoek.

Info: stedelijke cultuurdienst, Gentpoortstraat 1 (3de verdieping), 9800 Deinze, tel. 09 381 95 11, fax: 09 381 95 19, [email protected] Website www.deinze.be

Guido Van Peeterssen

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...