Natuurpunt Deinze plus uit zijn startblokken.

Deinze heeft nu samen met Olsene en Machelen een eigen lokale afdeling van natuurpunt, onder de overkoepelende afdeling Vlaamse Ardennen plus. Het bestuur van het lokale natuurpunt Deinzeplus bestaat uit 14 enthousiaste natuurvrienden, waaronder voorzitter Koen Houthoofd, secretaris Eddy Vervynck en penningmeester Chantal Arnou.
Natuurpunt Deinzeplus

Natuurpunt Deinze plus beheert twee reservaten in onze regio namelijk:

De vallei van de Zeverenbeek
Deze loopt van Schave, over de bloemenrijke ruigtes ter hoogte van de Kerkstraat in Zeveren, de Blekerij in het centrum van Zeveren, de elzenbroekbossen van Kauwe, tot Dender en Vondelmeersen in Wontergem. Hier hebben ze momenteel 50 ha in beheer. Het gebied bestaat uit verschillende biotopen: open meersen, bloemenrijke ruigtes, nat hooiland, elzenbroekbos en kleinschalig cultuurlandschap. Het gebied is geklasseerd als habitatrichtlijngebied (Europees beschermingsgebied).

De Leiemeersen van Bachte en Astene
Het gebied binnen de oude Leiemeander van Vosselare put en de uitgestrekte meersen achter het bos van Ooidonk. Hier bezitten ze 15 ha. Het zijn allemaal open meersen die vooral belangrijk zijn voor overwinterende weidevogels. Het gebied maakt deel uit van een natuurrijke meersengordel die langs de Leie loopt tussen Deinze en Gent (tot de Bourgoyen-Ossemeersen).

Beide reservaten worden door natuurpunt Deinzeplus samen met landbouwers en vrijwilligers beheert. Naast natuurbeheer in deze reservaten zijn hun twee andere speerpunten natuureducatie (wat vooral wordt ingevuld door de maandelijkse wandeling, niet enkel in bovenstaande reservaten maar ook elders in of net buiten de Deinze plus regio) en natuurstudie (studie van de natuur in dezenatuurgebieden, en ook elders in Deinze, Machelen en Olsene).

Om iedereen kennis te laten maken met Natuurpunt Deinze plus, wordt er een feestelijke activiteit georganiseerd op 24 januari 2010.
Leden en niet leden zijn welkom. Er wordt gestart met een wandeling in het gebied rond de Vondelbeek en aansluitend wordt een voorstelling van de afdeling gegeven in zaal Ter Donck in Wontergem, waarbij ook de maag verwend wordt met een pannenkoek en warme chocolademelk. Start om 14u30 aan de kerk van Wontergem.


Hun blog en activiteiten kan je hier raadplegen http://www.deinzeplus.be/

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...