Nieuw lokaal KSA – VKSJ Deinze – Astene komt in zicht

Procedure openbare aanbesteding gestart

Met een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen is het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe lokaal van KSA-VKSJ Deinze-Astene. De oproep tot aannemers om een offerte in te dienen voor de bouwwerken en voor de technieken in het nieuwe gebouw, is een belangrijke stap voor de jeugdbeweging na een lange en grondige voorbereiding.

Erkend jeugdverblijfcentrum
De bouw van het nieuwe lokaal is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van heel wat mensen en organisaties. De VZW Bouwfonds, die de jeugdbeweging KSA-VKSJ Deinze-Astene ondersteunt, kon een mooi budget bij elkaar brengen. Ze vond voldoende sympathisanten om te steunen met een rentevrije lening. Maar vooral de subsidies van het stadsbestuur en van Toerisme Vlaanderen waren essentieel. Het nieuwe gebouw zal immers ook een erkend jeugdverblijfcentrum zijn, waar andere jeugdbewegingen tijdens de vakantieperiodes op kamp kunnen komen.

Die grote steun van de overheid maakt ook dat vzw Bouwfonds voor de bouw van het nieuwe lokaal de wet op de overheidsopdrachten moet volgen. Ook de regelgeving over toegankelijkheid, energieprestaties en veiligheid stelt gedetailleerde eisen aan het nieuwe gebouw. Dit vereiste een heel grondige voorbereiding, de opmaak van gedetailleerde bestekken en een stevig financieel plan voor de terugbetaling van de leningen, zodat de werking van de jeugdbeweging in de toekomst niet onder druk komt te staan.

Want het wekelijkse plezier voor de meer dan 200 kinderen en jongeren van KSA-VKSJ Deinze-Astene blijft uiteraard centraal staan.

KSA-VKSJ Deinze-Astene klaar voor toekomst

Tijdens de bouwwerken kan de jeugdbeweging overigens terecht in een tijdelijk onderkomen op de Markt van Deinze. De dekenij van Deinze stelde de gebouwen van het vroegere Medisch Schooltoezicht ter beschikking. Daar zal de jeugdbeweging volgend werkjaar elke zaterdagnamiddag verzamelen blazen. In Astene blijft het oude postgebouw de thuis.

De leidingsploeg kijkt al heel erg uit naar het nieuwe gebouw, waarin elke leeftijdsgroep een eigen stek zal hebben. Voldoende bergruimte voor al het speel-, knutsel- en kampeermateriaal in een energiezuinig, flexibel en functioneel gebouw met een eigen speelbos: het is een droom die nu heel dichtbij komt. Als alles goed gaat, zullen de werken op het terrein aan de Leie vanaf september starten en in de loop van 2011 wordt het nieuwe gebouw dan opgeleverd.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...