Informatieavond niet aangeboren hersenletsel

Op maandag 9 mei 2011 om 19.00 organiseert Revalidatiecentrum Ter Kouter (Afdeling NOACH) samen met vormingsdienst SIG vzw, een informatieavond over NAH (Niet aangeboren Hersenletsel) en de gevolgen hiervan op de omgeving. De avond is vooral bedoeld voor familieleden en andere betrokkenen.

Locatie: Aaltersesteenweg 2 in Deinze. Inkom gratis, maar graag inschrijven op 09 386 38 90.

Informatieavond niet aangeboren hersenletsel

Jan Baert, afdelingshoofd: “Iedereen weet hoe belangrijk de hersenen zijn, maar dit wordt pas echt duidelijk wanneer dit orgaan niet helemaal meer naar behoren functioneert. Jaarlijks worden heel wat mensen getroffen door een beroerte, een ongeval, een hersentumor, of een andere Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De weg naar het herstel is zwaar en onzeker en meestal is het leven van het slachtoffer voorgoed veranderd. “

Inlichtingen en/of inschrijven via Jan Baert 09 386 38 90 of [email protected]

 

 

Meer informatie over NOACH:

Met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bedoelen we een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening. Meestal betreft het gevolgen van een C.V.A. (hersenbloeding, trombose, embolie), een (verkeers)ongeval of ander trauma, een tumor, infectie of intoxicatie. Degeneratieve beelden, zoals dementie, zijn natuurlijk ook hersenaandoeningen, maar vallen niet onder deze doelgroep.

De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Zo kunnen er beperkingen ontstaan op het vlak van de mobiliteit, de communicatie, de waarneming (horen, zien, voelen,…), cognitieve functies zoals de aandacht, het geheugen en de redeneerfuncties. Er kunnen stoornissen zijn op het vlak van het gedrag of de emoties.

Een combinatie van deze stoornissen maakte gezonde mensen en hun omgeving op slag afhankelijk en hulpeloos, en veroorzaakt vaak een drastische breuk in de levenslijn van de betrokkenen.

Aanmelding en onderzoek

Na aanmelding door de patiënt, zijn familie, de behandelende arts, of het verwijzende ziekenhuis, volgt een eerste gesprek waarbij alle relevante informatie wordt uitgewisseld en de eerste afspraken voor onderzoek worden gemaakt.

Na een volledig bilan (neuropsychologisch, motorisch, communicatief, perceptueel) worden, in overleg met de patiënt en zijn omgeving de prioritaire doelstellingen voor de komende maanden vastgelegd waarna de revalidatie kan starten. Afhankelijk van de evolutie of van nieuwe doelen kan het therapieprogramma aangepast worden.

Therapie

De mate van spontaan herstel kan niemand met zekerheid voorspellen, doch intensieve revalidatie kan vaak een belangrijk verschil maken. De taal, bewegings-, en cognitieve functies kunnen verbeteren door dagelijkse training. Naast intensieve individuele revalidatie kunnen ook groepsmomenten voorzien worden. Door de samenwerking tussen de verschillende therapeuten worden alle functies bij elke training optimaal gestimuleerd.

Maar ook als nog slechts weinig feitelijke vooruitgang te verwachten valt kan de zelfstandigheid in belangrijke mate bevorderd worden door compensatietechnieken, aanpassingen en hulpmiddelen.

Samen met de patiënt en de familie streven we naar een optimale integratie in het gezin, het werk, de vrijetijdsbesteding, en andere sociale relaties. We willen het gezin bijstaan bij het zoeken naar een nieuwe rolverdeling en zingeving.

Ondanks een optimale behandeling blijven de meeste mensen na een NAH kampen met resterende problemen. Dit zorgt voor verwerkings- en aanpassingsproblemen, zowel voor de betrokkene als zijn omgeving. Het revalidatieteam probeert te helpen om de beperkingen en het verlies van het vroegere leven een plaats te geven.

De revalidatie is ambulant maar kan, indien wenselijk, worden georganiseerd in het kader van een aangepast dagverblijf. Op die manier kunnen ook de mantelzorgers kort ondersteund worden en krijgen ze wat tijd voor zichzelf of voor broodnodige praktische regelingen.

De kosten voor revalidatie worden (behoudens een remgeld van € 1.60 rechtstreeks aan de mutualiteit aangerekend.

Verplaatsingen van en naar het revalidatiecentrum gebeuren in principe door de betrokkenen of zijn familie. In overleg kan hiervoor echter, in samenwerking met andere diensten, naar een andere oplossing worden gezocht.

In april 2005 startte NOACH. NOACH biedt, in samenwerking met het revalidatieteam,  adequate dagbesteding aan volwassenen met niet aangeboren hersenletsel.

Opvang- en activiteitencentrum NOACH biedt gevarieerde en aangepaste activiteiten, in het kader van halve-dagverblijf, aan volwassen personen met niet-aangeboren hersenletsel, met het oog op een optimale (re-)integratie in de eigen (of aangepaste) leefsituatie door:

behoud en/of stimulering van de in revalidatie bereikte vaardigheden van de betrokkenen op vlak van mobiliteit, communicatie, cognitie en zelfredzaamheid in functie van een optimale wederzijdse afstemming van de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene enerzijds en de eigen thuissituatie anderzijds,

stimuleren van sociale contacten,

het bieden van ontspanningsmogelijkheden,

participatie aan het maatschappelijk gebeuren door deelname aan sociaal-culturele initiatieven binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden,

ondersteuning van de mantelzorgers doordat die tijdelijk de zorg kunnen overdragen aan een aangepast systeem.

Deze activiteiten zijn gevarieerd, en aangepast aan de mogelijkheden van elke cliënt. Een greep uit de mogelijkheden : creatieve activiteit, muzikale activiteit, denkactiviteit (bvb m.b.t. de actualiteit), sportieve activiteit, kook- of andere huishoudelijke activiteit, gezelschapspel, uitstap, …

Daar Noach nog niet erkend is beperkt het aanbod zich voorlopig tot drie halve dagen per week.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...