Natuurpunt Deinzeplus opening Bisdonkstraat

Op 19 november de dag van de natuur wordt om 15 uur de Bisdonkstraat plechtig ingewandeld en een nieuw infobord voor de Bisdonkstraat (Machelen – Zulte) ingehuldigd door de burgemeester van Zulte, de heer Henk Heyerick.

Natuurpunt Deinzeplus opening Bisdonkstraat

Het beheer van de uiterst waardevolle dreef werd dit jaar overgedragen aan Natuurpunt Deinze plus, dat de zeldzame heideflora verder zal beschermen. Hier groeien onder meer echt duizendguldenkruid, struikheide, tormentil, zandblauwtje en stijve ogentroost, soorten die stuk voor stuk zeer zeldzaam zijn in de ruime regio. Om deze plantenrijkdom te behouden worden op de dag van de natuur ook beheerswerken uitgevoerd door de vrijwilligers van Natuurpunt Deinze plus, het Milieufront Omer Wattez en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu.

Natuurpunt Deinzeplus opening Bisdonkstraat

Later dit jaar worden zomereiken aangeplant langs de Lange dreef.

Om 15 uur zal Koen Houthoofd, Voorzitter van Natuurpunt Deinzeplus tijdens een korte wandeling de nodige toelichting geven over de natuur in de dreef en het beheer dat hiervoor nodig is. Daarna wordt het infobord plechtig ingehuldigd en volgt een kleine receptie.

Het infobord en de aanplanting van de zomereiken kwam tot stand met VLM-subsidies en met middelen van Natuurpunt Deinze plus en de gemeente Zulte.

Voor verdere informatie kan u terecht bij de heer Koen Houthoofd, Voorzitter,  [email protected], [email protected] of op het telefoonnummer:  09/328.11.08

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...