NV-A Deinze: ‘Kritische stemmen in Deinse stedelijke adviesraden zijn geen rotte appels’

De NV-A Deinze betreurt de onbezonnen en harde uitspraken van schepen van ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van de leden van de vroegere gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Vorig jaar werd de GROS opgedoekt door een grote meerderheid van de leden, omdat men het gebrek aan communicatie beu was en omdat het stadsbestuur te weinig belangstelling toonde voor de adviesraad. Gemeenteraadslid Geert Decaluwé (N-VA), die jarenlang als arts werkte in Pakistan en OCMW-raadslid Sabine Vermeulen (N-VA), die reeds diverse projecten steunde op de Filippijnen, waren het bestaan van de vroegere GROS zeer genegen en werden aangenaam verrast dat het stadsbestuur nu plots opnieuw uitpakt met de heroprichting van een nieuwe raad voor ontwikkelingssamenwerking in Deinze. Maar de aankondiging ging gepaard met een fel uithalen van schepen Van Hove naar de vroegere GROS met onder andere de uitspraak “dat de vorige adviesraad door een zogenaamde harde kern en twee rotte appels onderuit was gehaald.”
Sabine Vermeulen van N-VA Deinze, zelf jaren secretaris geweest van een Deinse adviesraad vindt deze opmerkingen onder de gordel: “mensen die een maatschappelijk engagement opnemen in een adviesraad en die in hun vrije tijd mee-denken over het plaatselijke beleid, verdienen veel respect en kritische stemmen moeten daar zeker een plaats krijgen en niet beschouwd worden als rotte appels. Met dergelijke uitspraken zet de schepen geëngageerde mensen opzij zet en snoert hen de mond. Dankbaarheid voor de inzet van de raad die ongeveer dertig verenigingen omvatte en een heel actieve rol speelde in Deinze, met onder andere het jaarlijkse Grosso Mundo evenement, is meer op zijn plaats.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...