Meer dan 4 miljoen euro vanuit Vlaanderen naar de Deinse scholen

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode fors in schoolprojecten. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Deinze ten goede.

Foto: Bart Vermaercke en Kurt Moens

Provincie- en gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA) vroeg de cijfers voor deze regeerperiode op voor Deinze.
“In totaal gaat het om 4.227.270 euro die over de verschillende netten besteed wordt. Daarin zit 1.705.000 euro voor het “project Digisprong”. Digisprong is een ongeziene operatie. De coronacrisis werd aangegrepen om alle scholen mee te trekken in het digitale bad. Dat was een stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit.” 

Eind 2022 werd nog 289.099 euro toegekend aan de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne voor de renovatie van het schrijnwerk.

Ook de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt een aantal onderwijsprojecten in Deinze. Zo is het VTI de provinciale trekker VRiool en nu ook de trekker van het nieuwe InnoVET-project VR Systeembekisting.
Dit zijn nieuwe techniekprojecten om het arbeidsmarktgericht onderwijs aanschouwelijker en aantrekkelijker te maken, en de leerlingen voor te bereiden op hun latere jobs.
Kurt Moens (Eerste gedeputeerde Oost-Vlaanderen) vult aan “We investeren hiermee niet zomaar in nieuwe techniekprojecten, maar bovenal in de toekomst van onze jongeren, ons onderwijs en onze economie.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...