Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Annick Verstraete

Tussenkomst gemeenteraad Annick Verstraete GroenRood

Annick Verstraete ijvert voor behoud van het landelijk karakter van Bachte.
Tijdens de gemeenteraad werd een nieuwe verkaveling in Bachte, gelegen tussen de Dulakkerweg en de Schipdonckstraat goedgekeurd. GroenRood keurde deze verkaveling niet goed.
Op zich ligt deze verkaveling in woonuitbreidingsgebied. Bovendien is rekening gehouden met de bepalingen uit het grond- en pandendecreet en zijn er voldoende kavels voorzien voor sociale en bescheiden woningen. Deinze heeft echt nood aan deze woningen.
Daar wringt het schoentje dus niet volgens Annick Verstraete.
Een eerste belangrijk knelpunt is dat deze verkaveling niet aansluit bij het landelijk karakter. De aangevraagde verkaveling ligt immers in het door het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Deinze omschreven gebied “ Leieruimte”, een waardevol landschappelijk gebied. Een verkaveling met 21 kavels hoort niet thuis in deze ruimte.
Ten tweede zal de huidige Dulakkerweg de toename van het verkeer moeilijk kunnen dragen , want zowel de bewoners van de huidige als de nieuwe verkaveling moeten allemaal via één uitweg uitmonden op de drukke Leernsesteenweg. Met andere woorden de schaal en dichtheid van deze verkaveling is niet afgestemd op de draagkracht van het gebied.
Annick Verstraete stelde voor om deze verkavelingaanvraag te herbekijken op vlak van ontsluiting en woondichtheid. Volgens de Burgemeester biedt het voorliggend plan kansen voor alle betrokken partijen. De gemeenteraad stemde dus niet in met deze verdaging.

Dit punt was voor Annick Verstraete meteen de aanleiding om even uit te wijden en stil te staan bij de toekomst van Bachte. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is destijds een sterkte/zwakte analyse gemaakt van iedere deelgemeente. Voor Bachte werden 2 knelpunten en 2 kwaliteiten geformuleerd.
De nabijheid van de industriële en ambachtelijke sites worden als een knelpunt gezien. Het stadsbestuur wil deze sites uitbreiden, waardoor het knelpunt nog groter wordt.

Een tweede knelpunt is dat de N466, de Leernsesteenweg, de kern van Bachte doorsnijdt. In plaats van infrastructurele maatregelen te nemen om dat deel van de Leernsesteenweg te integreren in de kern van het dorp, kocht het stadsbestuur een woning langs de Leernsesteenweg aan om zo de Leernsesteenweg te verbreden en een afslagstrook te maken naar de Vosselarestraat.

De hiaten in de woonlinten langs de Leernsesteenweg worden als een kwaliteit gezien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wel de verkaveling die nu voorligt is nu net een invulling van deze hiaten en vermindert dus het landelijk gevoel.
Het pittoresk dorspplein , als centrum van deze deelkern, is een tweede kwaliteit. Annick Verstraete riep het stadsbestuur op om zelf te oordelen over hoe pittoresk dit dorpsplein nog is na de bouw van de meergezinswoning .

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...