GroenRood is beschaamd in stadsbestuur dat Deinze in financiële put stort

Openbrief van Groen Rood aan de burgemeester en de schepenen van Deinze,

Administratief-centrum-Deinze

“Dames en heren schepenen,

GroenRood las met grote verbazing uw mededeling dat het stadsbestuur fier en trots is op een project dat Deinze zal opwaarderen, namelijk het nieuwe administratief centrum. Wel, wij willen u meedelen dat GroenRood diep beschaamd is in het stadsbestuur van Deinze. Hoe kan je nu trots zijn op een project dat Deinze voor lange tijd vastketent aan een veel te duur nieuw stadhuis en waardoor er geen geld meer zal zijn voor andere, wel noodzakelijke projecten?

Wij begrijpen dat jullie ambitieus zijn en dat jullie sterk willen inzetten op prestige voor de stad Deinze. Wij kunnen dat zelfs appreciëren want een gezonde ambitie en een beetje prestige kan een meerwaarde zijn voor Deinze. Maar dat betekent niet dat we boven onze stand moeten leven. U weet net zo goed als wij dat Deinze zich dit dure administratief centrum niet kan veroorloven, tenzij daarvoor heel veel andere projecten op de helling komen te staan. Gebruik uw ambitie dus liever voor de projecten die echt noodzakelijk zijn voor Deinze. Want een cultuurcentrum die naam waardig is voor Deinze geen overbodige luxe. En de verbouwing van de academies is meer dan noodzakelijk om de honderden kinderen die in Deinze muziek- en tekenles volgen beter te huisvesten. Uit die ambities zou Deinze veel meer prestige halen, prestige die er voor de inwoners écht toe doet. Prestige dat veel meer zal bereiken met veel minder middelen en dus veel verstandiger geïnvesteerd is.

We lezen in de communicatie van het stadsbestuur een hele reeks argumenten waarom een nieuw stadhuis nodig zou zijn. Maar aan al die argumenten kan perfect tegemoet gekomen worden met een grondige renovatie van het huidige stadhuis. Dat de stadsdiensten niet bijzonder goed gehuisvest zijn, is geen geheim. Maar dat een renovatie van het oude stadhuis moeilijk lag is helemaal niet waar. Iedereen was het er zes jaar geleden nog over eens dat dat de enige juiste weg was. En dat de stadsdiensten dan wel goed gehuisvest zouden zijn en de dienstverlening naar de bevolking optimaal kon verlopen. Tot plots de grootheidswaanzin bij het vorige en huidige stadsbestuur toesloeg en er een nieuw gebouw moest komen. Een renovatie van het huidige stadhuis op de Markt is wel degelijk mogelijk. Meer nog, de plannen werden jaren geleden al getekend. Het gat in de Markt, naast het stadhuis, kan hierbij perfect geïntegreerd worden. Bovendien hebben wij met GroenRood in het verleden al verschillende keren oplossingen aangereikt voor mogelijk plaatsgebrek. Zo hebben we voorgesteld om het Huis Van Thuyne te gebruiken, o.a. voor de trouwzaal en gemeenteraadszittingen, een piste die trouwens weer in aanmerking komt gezien de financiële perikelen rond het Huis Van Thuyne. Ook hebben we nog voorgesteld om eventueel de bibliotheek mee met het nieuwe cultuurcentrum te integreren waardoor de uitbating van dit centrum gekoppeld kan worden aan de uitbating van de bibliotheek en meteen veel ruimte vrij komt op de Markt voor de uitbreiding van de stadsdiensten. De oplossingen zijn er dus al lang, maar u hebt ze nooit onder ogen willen zien.

Het nieuwe stadhuis zal misschien een baken worden van moderniteit in Deinze, misschien. Maar waar ons trotse stadsbestuur in alle talen over zwijgt is het kostenplaatje van het nieuwe stadhuis. Wij hebben inderdaad gisteren in de notulen van het schepencollege gezien dat de aanbesteding in het schepencollege is gebeurd op 24 september 2013. En ja, de aanbesteding blijft met 16.072.699 EUR (BTW inclusief) binnen de raming van 16.498.048 EUR. Maar dat is enkel omdat het lot van de liften nog niet is aanbesteed want daarvoor heeft geen enkel bedrijf een correct dossier ingediend. Die liften zitten wel in de raming meegerekend (als perceel 4) maar dus nog niet in de aanbesteding. Geen echt faire vergelijking dus. De ingediende prijzen en de raming zijn ondertussen ook al meer dan een jaar oud en zullen dus geïndexeerd moeten worden. Bovendien weten we dat er nog heel wat zaken niet in die prijs zitten. Er is nog steeds geen grondig grondonderzoek gebeurd waardoor de stabiliteitskosten sterk kunnen (en zullen) oplopen. Bovendien zit in het bovenstaande bedrag ook nog niet de kostprijs van het BEO-veld (bodem-energie-opslag), niet de kosten voor de omgevingsaanleg (pleinen), en ook niet de kosten voor het verleggen van de L. Matthyslaan naar de achterkant van de Brielpoort. Die horen nochtans allemaal bij dit nieuwe stadhuis want ze zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Wij dagen het stadsbestuur uit om eens het volledige kostenplaatje voor het nieuwe administratief centrum op te maken en dat bedrag aan de bevolking te laten weten.

Daarbovenop moeten we ook rekening houden met het feit dat andere projecten in Deinze ook veel duurder werden dan oorspronkelijk geraamd. Zo zou het nieuwe politiecommissariaat eerst iets meer dan 5 miljoen EUR kosten maar werden het uiteindelijk 9,7 Miljoen EUR (bijna een verdubbeling). Bovendien weten we uit goede bron dat het Londense kantoor van architect Fretton de reputatie heeft dat de kostprijs van hun gebouwen altijd ver boven de raming uitkomen, van minstens een factor 1,5 tot meer dan dubbel zoveel als begroot. De geschiedenis van zowel Deinze als het architectenbureau is dus weinig hoopgevend. Als we dat allemaal mee in rekening brengen dan schatten wij dat de uiteindelijke kostprijs rond de 30 miljoen EUR zal liggen, een bedrag dat eerder al werd genoemd. U kan dat blijven afdoen als doemdenken maar dat zal de stadskas zeker voelen!  En door het bedrag te onderschatten helpen we de stad zeker niet vooruit, tenzij het voltallige schepencollege zich persoonlijk garant zal stellen om overschrijdingen van de raming uit eigen middelen aan de stad terug te betalen. Misschien een suggestie?

Maar het ergste van deze aankondiging is dat het stadsbestuur zelfs niet wacht tot de bespreking van de meerjarenplanning waarbij in december dit jaar de keuzes voor de volgende 6 jaar moeten worden vastgelegd in Deinze. Dan pas zal beslist worden hoeveel geld we kunnen uitgeven en of we daarmee een administratief centrum kunnen bouwen, of een cultuurcentrum, een nieuwe muziek- en tekenacademie en nog voldoende geld hebben voor de belangrijke problemen van Deinze zoals onderhoud van wegen en fietspaden, mobiliteit, sociale projecten en een goede kinderopvang. Jullie hebben op de laatste gemeenteraad zelf nog bevestigd dat de uiteindelijke keuzes pas in de meerjarenplanning duidelijk zullen worden (in december dus). Dat de stad nu al doorgaat met de bouw van het nieuwe stadhuis betekent dat jullie deze keuze nu al gemaakt hebben (ook al werd op de gemeenteraad van september nog het tegendeel beweerd) en dat jullie al de rest na al op de achtergrond schuiven. Welke keuzes gaat u in december nog kunnen voorleggen? En dat de plannen voor het nieuwe stadhuis al af zijn, is correct. Maar ook de plannen voor het cultuurcentrum en de plannen voor de academies (in verschillende fasen) zijn al lang af. Waarom wordt daar dan nog niet mee begonnen?

Dit is niet iets waar wij fier zouden op zijn!

Namens GroenRood,

Peter Parmentier: voorzitter
Dirk Stroobandt, Annick verstraete, Laura Baets: gemeenteraadsleden
Eddy De Winter: OCMW-raadslid
en de leden van GroenRood”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...