GROENROOD vraagt stadsbestuur om zwaar zorgbehoevende ouderen niet in de kou te laten!

Er doen zich momenteel nijpende problemen voor in de financiering van de zorg in nieuwe woonzorgcentra. De Vlaamse overheid is bevoegd voor de erkenning en bouwsubsidiëring van woonzorgcentra, de federale overheid is via de ziekteverzekering, bevoegd voor de financiering van de werking. De huidige voorziene basisfinanciering door het RIZIV is ontoereikend voor nieuwe voorzieningen die cliënten met een zware zorgnood voorrang willen geven.

Dirk De Pestel, OCMW raadslid GroenRood : “Ook in Deinze maken wij gebruik van de financiering van de Vlaamse overheid voor het nieuwe woonzorgcentrum, bestaande uit 75 woongelegenheden en 3 kortverblijven. De kostprijs wordt geraamd op 12 miljoen euro. De Vlaamse overheid verleent een subsidie van 5,48 miljoen euro. Uit het OCMW-jaarverslag van 2010 blijkt dat de dementerende bewoners reeds 60% van de totale rusthuispopulatie uitmaken. Ook in het nieuwe woonzorgcentrum zal de meerderheid van de bewoners bestaan uit zwaar zorgbehoevenden. De infrastructuur wordt daar dan ook op voorzien.”
Annick Verstraete : “Omwille van besparingen wil de federale overheid geen nieuwe plaatsen voor zwaar zorgbehoevenden meer erkennen en financieren. De gevolgen van deze maatregel zijn bijzonder ernstig en verontrustend. Rust- en verzorgingstehuizen zouden om die reden verplicht worden de dagprijs te laten stijgen tot 80 euro. Welke oudere kan dat nog betalen?
De ligdagprijs in het OCMW rusthuis bedraagt nu 40,44 euro. Het OCMW maakt echter al melding van een stijging naar 50 euro, dit is een maandelijkse bijdrage van ongeveer 1500 euro. Een stijging tot 80 euro zou neerkomen op een maandelijkse kostprijs van bijna 2.500 euro.
Wij willen het stadbestuur en het OCMW dan ook vragen om de plaatsen bedoeld voor zwaar zorgbehoevende ouderen in de nieuwbouw te behouden én indien er geen oplossing komt op federaal niveau voor de financiering, zelf in te staan voor een deel van de kostprijs. Dit kan door een stijging van de dotatie van het stad aan het OCMW. GroenRood wil vermijden dat deze kostprijs ten laste wordt gelegd van de rusthuisbewoners. Niet iedereen heeft het geluk en de mogelijkheid om te investeren in een luxe seniorenflat langs de Leie. Geen enkele oudere verdient het om in de kou te blijven staan!
Het is de taak van een stadsbestuur om te investeren in de mensen die zorg nodig hebben.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...