Gratis 20 euro op Containerpark verdwijnt.

Groenrood voerde zaterdag actie tegen het schrappen van de 20 euro gratis op het containerpark.

GroenRood actie Containerpark

Toen het containerpark betalend werd, besliste het schepencollege dat elke Deinzenaar voor 20 euro gratis afval naar het containerpark mocht brengen. Nu zal het college deze gratis 20 euro weer afschaffen zodat iedereen vanaf de eerste kilo moet betalen.

Gemeenteraadslid Annick Verstraete rekende uit dat deze maatregel de stadskas jaarlijks 100.000 euro zal opbrengen. Dit enkel en alleen op kosten van de gewone burger die zijn afval braaf naar het containerpark brengt. Het is duidelijk dat het stadsbestuur zijn zoektocht naar geld voor het nieuwe stadhuis begonnen is.

Eddy Donné benadrukt dat wij blijven geloven in het adagium ‘de vervuiler betaalt’ maar we vinden deze maatregel drastisch en onsociaal. Deinzenaren die de moeite doen om te sorteren, te recycleren en naar het park te komen mogen niet bestraft worden. Eens te meer ook een maatregel die vooral de sociaal zwakkeren zullen voelen.

Hadewijch Claus vreest ook voor een toename van het zwerfvuil. Zeker in de deelgemeenten is dit een ware plaag die met deze maatregel alleen maar zal verslechten.

Peter Parmentier voorzitter van GroenRood, vraagt dan ook dat de 20-euro maatregel behouden blijf voor, op zijn minst groen- en bouwafval, zoals wettelijk mogelijk blijft. De stadskas mag niet gevuld worden op kosten van de gewone Deinzenaar. De leden van de meerderheid moeten ook niet de zwarte piet doorsturen naar IMV, want het zijn onze plaatselijke politici die daar het beleid bepalen. Men gebruikt het IVM om plaatselijk te kunnen besparen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...