Verbod op vuurwerk wordt regel

Op de gemeenteraad van februari diende Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) een voorstel in om vuurwerk op het grondgebied van Deinze te verbieden. Een voorstel dat het dierenwelzijn en de veiligheid moest garanderen, maar dat werd weggestemd door de meerderheid. Sabine Vermeulen haalt nu toch haar gram via een andere weg: ze diende met enkele collega-parlementsleden een voorstel van decreet in bij het Vlaams Parlement.

“Omwille van de fusie moet het politiereglement aangepast worden. Ik vroeg om ook een verbod op vuurwerk op te nemen in dat nieuwe politiereglement. Maar dat voorstel werd weggestemd. Nochtans ondertekenden veel raadsleden de petitie tegen particulier vuurwerk die rondgaat in Deinze. Helaas kwam het stemgedrag van deze raadsleden niet overeen met hun mening over de petitie”, zegt Sabine Vermeulen.  “In het Vlaams Parlement is er wel een groot draagvlak om deze dierenwelzijnsproblematiek aan te pakken. In het Vlaams Parlement diende ik, met enkele collega’s, een voorstel van decreet in dat een nieuwe regeling voorziet. Waar nu vuurwerk altijd en overal is toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over beslist, wordt de logica omgedraaid. Het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen zal verboden worden op het grondgebied van Deinze en andere gemeenten in Vlaanderen. Zo zal heel wat dierenleed vermeden worden.”

“De onverwachte, luide knallen van vuurwerk kunnen ernstige angstreacties bij dieren veroorzaken met overlijdens tot gevolg. Dit dierenleed is vermijdbaar. Met dit decreet komt er een nieuwe regeling dat vuurwerk enkel nog reserveert voor bijzondere gebeurtenissen via een duidelijk omlijnd en diervriendelijker kader”, aldus Sabine Vermeulen. “Enkel voor uitzonderlijke gebeurtenissen zal een gemeente een voorafgaandelijk toestemming kunnen verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken. De drempel om een uitzondering toe te staan, zal sowieso veel hoger liggen voor de gemeenten. En indien er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken, zal de handhaving gemakkelijker zijn. Het decreet geeft de gemeenten ook de mogelijkheid om overtreders te sanctioneren.”
Dit decreet zal nog voor de parlementsverkiezingen door het parlement gejaagd worden. 

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...