Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Dirk Stroobandt

Tussenkomsten gemeenteraad Deinze – Dirk Stroobandt – Groen Rood

Punt 12 (grondinnames)

Het is ons opgevallen dat de prijzen zeer sterk verschillen en niet evenredig zijn met de oppervlakte. Zijn hier redenen voor? Is dit wel correct?

Punt 14 (heraanleg Rheinbachplein)

Dit dossier is opgedeeld in twee delen maar beide delen zijn duidelijk gekoppeld aan het nieuw op te richten administratief centrum. Eerst zullen voorbereidende werken voor het AC uitgevoerd worden, na de bouw wordt het plein heraangelegd. Wij vinden het ACNEE, de puist op het zicht van Deinze, nog steeds een (Tolpoort)brug te ver. Daarom kunnen we dit dossier uiteraard niet goedkeuren want voorbereidende werken voor het AC zijn voor ons niet nodig.
Maar ik heb ook nog inhoudelijke bezwaren bij dit dossier. Op het nieuw aan te leggen deeltje van het Rheinbachplein zullen enkele bomen verschijnen. Op zich mooi maar ik vraag me af of we niet beter zouden streven naar streekeigen bomen. Ik zie in het dossier bomen uit Japan of China, uit zuidoost Europa of Klein-Azië, uit New York, en uit het noordoostelijk deel van Noord-Amerika. Niet echt onze streek. En dat is een probleem want bomen die van heel andere streken en heel andere klimaatzones komen die zijn veel minder bestand tegen allerlei ziektes hier en gaan dus niet zo lang mee. Wij vinden dat we hier in de aanleg van een beetje groen aandacht zouden moeten voor hebben. De zones aan de Leie zijn dan veel natuurlijker ingepast in het geheel.
Een ander probleem met dit dossier is dat dit plein, na de werken, opnieuw vooral een stenen plein zal zijn, met enkele lukraak geplante bomen ertussen. Maar echt groen wordt het nieuwe pleintje niet. Als we dan toch het plein (of wat er nog van zal overblijven) moeten aanpassen, dan zou ik hier een rustpunt, een groene oase tussen Tolpoortstraat en Markt maken, met vooral veel groen. Ook dat mis ik in dit plan.
Wij kunnen niet anders dan NEEN stemmen omdat dit voorbereidende werken zijn voor het AC.

Punt 16 (Aankoop bomen Ooidonkdreef)

In dit dossier gaan we naar een nieuw hoofdstuk in deze saga. Al een hele tijd geleden werd het beheersplan voor de Ooidonkdreef opgemaakt. Dat beheersplan was nodig omdat er grote rioleringswerken moeten uitgevoerd worden door Aquafin in Leerne. Omdat andere oplossingen te duur zouden zijn, moeten die hele grote rioleringsbuizen in de Ooidonkdreef komen, tussen de Leernsesteenweg en de Tweekoningenstraat. Die buizen zijn zo groot dat ze niet in de grond kunnen zonder de bomen in de Ooidonkdreef te beschadigen. Bovendien bleken een aantal bomen ook niet meer zo gezond. Daarom werd in het beheersplan gesteld dat alle bomen in dat deel van de Ooidonkdreef weg moeten en dat er na de werken nieuwe bomen geplant zullen worden. Op zich zijn er veel bedenkingen bij dit plan te maken maar het was het resultaat van een moeizaam bereikt compromis. Ik heb op de commissie gevraagd of dit plan helemaal uitgevoerd zal worden zoals gepland en de schepen van Openbare Werken heeft dat bevestigd.
De graaf is deze oplossing wel niet zo genegen want hij heeft al meermaals zijn ongenoegen over het verdwijnen van de bomen laten blijken. Probleem is dat de Graaf nog steeds eigenaar is van de gehele Ooidonkdreef. En nu blijkt er een nieuw element op te duiken. De graaf is bereid om de wegenis gratis aan de stad af te staan maar niet de bomen. Die 31 bomen moeten 124.000 EUR kosten. Dat op zich lijkt me al zeer vreemd. Als er voor andere werken op privégrond werken uitgevoerd moeten worden, dan wordt alles gratis afgestaan, of de kosten van de werken moeten voor de eigenaar zijn. Hier scheppen we dus wel een precedent.
Bovendien werd op de commissie beweerd (door de schepen) dat de prijs van die bomen geschat werd op basis van de prijs voor kaprijpe bomen. De prijs voor gezonde bomen is veel hoger. Die prijs voor kaprijpe bomen zou op iets van een 3.000 EUR per boom komen. Voor 31 bomen is 124.000 EUR wel een prijs van 4.000 EUR per boom.
Maar er is meer! Want in het beheersplan was nog iets anders opgenomen. Niet alle bomen die weg moeten op het deel waarover het hier gaat, worden gekapt. Nee, de beste exemplaren zullen gebruikt worden om bestaande gaten in de rest van de dreef op te vullen. Dat was een manier om het verlies van de bomen te compenseren en er tegelijk voor te zorgen dat de rest van de mooie dreef terug in zijn volle glorie hersteld kan worden. Anders dreigde de sloop voor de hele dreef! Ik hoop dat iedereen stilaan begint te begrijpen waarom ik zeker wou zijn dat het beheersplan wordt uitgevoerd zoals voorzien.
Want nu stelt zich natuurlijk wel een groot probleem. Wat doen we immers nu? We betalen de graaf een bedrag van 4.000 EUR per boom, ook voor die bomen die, op onze kosten, verplant zullen worden naar de andere kant van de ingangspoort, … op grond van de graaf! De graaf krijgt m.a.w. gratis een herstelde dreef vanaf zijn inrijpoort met bomen die de stad nota bene zelf van de graaf heeft moeten kopen! Dit lijkt me nu toch echt niet kunnen. Ik kan me nog voorstellen dat de graaf gratis afstand doet van weg en bomen en zelf het hout krijgt van de te rooien bomen (kan dat dan verkopen) maar niet een vast bedrag, ook voor de bomen die hij nadien terug krijgt.

Punt 22 (heraanleg Zeveren Planke)

Dit punt willen we met GroenRood volmondig steunen. Ik wil hierbij het stadsbestuur, en zeker Natuurpunt Deinze plus, feliciteren met hoe dit dossier tot stand is gekomen. De mensen van Natuurpunt hebben hier heel veel energie in gestoken en zullen dat blijven doen. Het resultaat zal er mogen zijn: een mooie realisatie die de trage weg van weleer, met plank over de Zeverenbeek, terug in ere zal herstellen. Heel goed!
Vragen:
– Ik heb vorige keer gevraagd, naar aanleiding van de werken op de Markt, om voortaan bij werken meer aandacht te hebben voor de zwakke weggebruiker en fietsers in twee richtingen door te laten, desnoods door het voor auto’s wat moeilijker te maken (soms kan je niet alles doen). Maar veiligheid gaat voor. Nu blijkt dat in de Gaversesteenweg opnieuw werken werden uitgevoerd waarbij een zeer gevaarlijke situatie ontstaan is voor de fietsers. Waarom werd er geen éénrichtingsverkeer voor auto’s ingevoerd tijdens de werken waarbij de auto’s komende uit de richting van de E17 niet door mochten maar de Volhardingslaan moesten nemen?
– Een hele tijd geleden werden grote bomen (populieren) gerooid langs de Kaandelbeek achter de Oude Brugsepoort. Er werd toen beloofd dat zo snel mogelijk terug bomen aangeplant zouden worden. Zijn deze bomen al besteld? Zullen ze nu nog geplant worden? Het plantseizoen is al weer bijna ten einde…
(antwoord: knotwilgen staan klaar om geplant te worden)

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...