Annick Verstraete pleit voor integrale aanpak kinderboerderij in De Brielmeersen

GroenRood schaart zich achter de plannen van het stadsbestuur om op het recreatiedomein De Brielmeersen een kinderboerderij uit te baten. Een kinderboerderij is in de ons steeds verder verstedelijkende samenleving een belangrijke meerwaarde. Een kinderboerderij heeft zowel een recreatieve als een educatieve functie.

Annick Verstraete: “GroenRood staat zeker achter het principe, en wenst reeds te anticiperen op de exploitatie van de kinderboerderij. Een kinderboerderij in Deinze is meer dan verantwoord door de vele schoolgaande kinderen die les kunnen krijgen op de locatie over het dier, de natuur, voedselproductie en agrarische beroepen. Tijdens de gemeenteraad werd ons meegedeeld dat de lessen gratis zullen aangeboden worden voor de scholen van Deinze. De kinderboerderij kan ook nog andere functies vervullen. Het lijkt ons interessant om de kinderboerderij te koppelen aan een tewerkstellingsproject (arbeidszorg) voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel mensen uit deze doelgroep zijn op kinderboerderijen op therapeutische basis actief met dagbestedingen. Bovendien kan de kinderboerderij ook dienst doen als stageplaats voor leerlingen van agrarische scholen. Uiteraard zal het voor de exploitatie belangrijk zijn om voldoende professionele omkadering te voorzien.”[mapsmarker marker=”7″]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...