#Deinze2040 – Knipoog naar de toekomst

De reeds opgestarte stads- en dorpsvernieuwingsprojecten voor Deinze en al haar deelgemeenten krijgen een vervolg onder de noemer #Deinze2040. De stad kiest voluit voor vernieuwing en duurzaamheid. Iedere Deinzenaar krijgt vanaf half mei een kijkboek in de bus en kan kennismaken met de visie en de projecten aan de hand van een mobiele expo die op evenementen zal worden geplaatst.

Deinze groeit constant. Meer inwoners, trends en ideeën dagen ons iedere dag uit om de leefbaarheid van de stad te vergroten. Met Deinze 2020 brachten we reeds het verhaal van de stads- en dorpsvernieuwing. Dit zetten we nu verder in een vernieuwde langetermijnvisie. Onder de noemer #Deinze2040, met een bijhorende huisstijl, kiezen we resoluut voor vernieuwing en duurzaamheid. Heel wat projecten zijn al afgewerkt of lopende, andere zitten in de pijplijn.

Een stad op mensenmaat

“Met de blik op 2040 weten we welke richting we nemen en hoe we de eigenheid van de 17 deelgemeenten en bijna 45 000 inwoners kunnen laten schitteren. Of zoals de visie van Deinze het verwoordt: ‘Onderweg naar de stad van morgen durft Deinze te verbinden’” klinkt het bij burgemeester Jan Vermeulen. We gaan voor een stad waar je in alle seizoenen kan genieten. Dat wordt door velen op andere manieren vertaald. Het bekendste concept is dat van de 15-minutenstad, waarbij inwoners in maximum vijftien minuten fietsen of wandelen toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning. Kortom: een stad op mensenmaat. In elk geval willen we voldoende aanbod in de nabijheid van het centrum én de dorpskernen. Dat zal aanpassingen vergen aan onze manier van leven en werken. Uiteraard zal er ook nieuwe infrastructuur nodig zijn, die aangepast is aan het veranderende klimaat.

Iedereen mee in het verhaal

#Deinze2040 is een breed stadsverhaal, dat we zoveel mogelijk onder onze inwoners willen verspreiden. Het reflecteert de missie van Deinze, en gaat over diverse domeinen. We sporen dan ook iedere inwoner aan om mee te werken aan dit verhaal, op verschillende manieren. Vanaf half mei krijgt iedere Deinzenaar een kijkboek in de brievenbus. Deze publicatie zet de mooie momenten, projecten en toekomstplannen van Deinze in de kijker. Hieraan gekoppeld lanceren we de #Deinze2040 op sociale media, met extra hashtags voor een #DeinseDurver, #DeinseDoener, #DeinseDenker en #DeinseDromer. Voor onze inwoners alvast een warme oproep: ‘Bewonder je een Deinse durver? Vind je dat een Deinse doener goed bezig is? Ken jij een Deinse denker? Of hou je van een Deinse dromer? Doe hem of haar dan een postkaartje cadeau. Je vindt de postkaarten in het kijkboek. Of help ons het stadsverhaal te verspreiden op sociale media.’ 

Naast de papieren en online campagnemiddelen zal #Deinze2040 ook tijdens evenementen terugkeren aan de hand van een mobiele expo en Instagramwalls. We moedigen de Deinse handelaars aan om het stadsverhaal te verspreiden door het nieuwe logo van Deinze2040 met de boodschap ‘wij doen mee’ aan hun etalage te hangen. Ook Deinzenaars die de sticker willen uithangen aan hun raam, kunnen een exemplaar komen afhalen aan het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel of het oud gemeentehuis van Nevele. Iedereen mee in het verhaal, dat is de bedoeling. 

Ronde van de dorpen

“In het najaar van 2022 gaan we met dit stadsverhaal naar alle Deinzenaren tijdens de ‘Ronde van de Dorpen’, om te luisteren wat hun toekomstplannen zijn voor hun stad of dorp.” zegt Bart Van Thuyne, schepen bevoegd voor ruimtelijk ordening en stedenbouw. “Voor de opmaak van het beleidsplan ruimte trachten we immers het DNA van iedere deelgemeente in kaart te brengen, zowel materieel als immaterieel. De input van onze inwoners is hiervoor de beste bron. De data van deze ‘Ronde van de Dorpen’ worden gepubliceerd in de juni-editie van infomagazine D17. Iedereen is van harte welkom, kom zeker langs!”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...