Beschermingsprocedure parochiekerk St.-Jan-Baptist met omringend kerkhof en site van de vroegere castrale motte Grammene


De parochiekerk St.-Jan-Baptist met omringend kerkhof en site van de vroegere castrale motte – gelegen te Deinze (Grammene), – werden opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en dit wegens hun historische, artistieke, wetenschappelijke, volkskundige en sociaal-culturele waarde.

Dit gebeurde bij ministerieel besluit de dato 12 maart 2012 van de bevoegde Vlaamse minister Geert Bourgeois.

Het advies van het agentschap vermeldt dat de site van de St.-Jan-Baptistkerk met omringend kerkhof en aanpalend perceel tot de oude Leiebocht als cultuurhistorisch relict van uitzonderlijke waarde is als voorbeeld van een vroeg middeleeuwse kerksite, mogelijk van een eigenkerk, ingeplant op het neerhof van de ten zuiden ervan gelegen voormalige castrale motte , kenmerkend ingeplant op de rand van een terrasrestant aan de buitenbocht van de oude Leie. Verder wordt de architectuurhistorische waarde benadrukt, net als de artistieke waarde van het voornamelijk barokke eikenhouten meubilair. Minstens even belangrijk is de bakenfunctie van de kerk en de beeldbepalende rol in de ruimtelijke context. Het nog in gebruik zijnde kerkhof vervult nog steeds een rol in het dorpsleven.

Overeenkomstig de regelgeving bezorgde de Vlaamse Overheid op 11 april 2012 – met erratum van 23 april 2012 – het ganse dossier aan het Stadsbestuur met het oog op het organiseren van een 30 dagen durend openbaar onderzoek naar opmerkingen en bezwaren.

Dat openbaar onderzoek loopt van maandag 30 april tot en met donderdag 31 mei 2012.
Tijdens die periode ligt het dossier ter inzage in het stadhuis, cultuurdienst, Gentpoortstraat 1 (3e verdieping) alle werkdagen van 9 tot 12 uur (óók op dinsdag van 14 tot 18 uur én op vrijdag van 14 tot 16 uur).

Wie opmerkingen of bezwaren heeft dient deze te bezorgen aan het College van burgemeester en schepenen vóór het einde van de looptijd van het openbaar onderzoek.

Castrale motte: een kunstmatige heuvel waar een mottekasteel op werd gebouwd. Een mottekasteel is een hoogmiddeleeuws burchttype dat meestal in hout werd opgetrokken. Het bestond veelal uit een torenvormig gebouw. Heden ten dage resteert vaak slechts de heuvel.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...