Reflectieruimte Vinkt opent tijdelijk tijdens weekend 26-27 mei 2012 in Heerdweg 15

Reeds jaren ijvert de vereniging Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is voor de realisatie van een reflectieruimte over de dramatische gebeurtenissen in Vinkt en Meigem aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Deze reflectieruimte is ondergebracht in een afzonderlijke vleugel van het nieuwe woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt en is bijna afgewerkt. De reflectieruimte zal pas later – in de loop van de zomer – geopend kunnen worden voor het ruime publiek, maar geïnteresseerden krijgen op 26 en 27 mei de kans om in avant-première een kijkje te komen nemen in de hagelnieuwe Reflectieruimte Vinkt mei 1940.

De incidenten die plaats vonden in Vinkt en Meigem bij het begin van de Tweede Wereldoorlog zouden de dorpen blijvend tekenen. Op enkele dagen tijd kwamen in Vinkt en Meigem 140 burgers om het leven. Onder hen werden 86 mensen geëxecuteerd, 27 burgers stierven in de kerk van Meigem. Reeds in de jaren tachtig heeft zich het bewustzijn ontwikkeld dat een systematische aanpak nodig zou zijn om de nagedachtenis aan de gebeurtenissen van de meidagen te bewaren en de universele betekenis ervan te duiden. Daarom ijverde de vereniging Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is voor de inrichting van een reflectieruimte in Vinkt.

De Reflectieruimte Vinkt mei 1940 wordt gerealiseerd dankzij de financiële steun vanuit de vereniging zelf, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Deinze en is ondergebracht in een afzonderlijke vleugel van het nieuwe woon- en zorgcentrum Sint-Franciscus. Het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting verzorgt in samenwerking met Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is de inhoud van de reflectieruimte.

De reflectieruimte wil eerst en vooral historisch verantwoorde informatie aanbieden vanuit verschillende perspectieven. De complexiteit van motieven, gevoelens, beleving en herinnering van alle betrokkenen (burgers, Ardense Jagers, Duitse militairen) komt aan bod. De bezoeker kan via de interactieve aanpak zelf op zoek gaan naar aanleidingen, oorzaken of verklaringen.

Een video-installatie zal de bezoeker inleiden in de gebeurtenissen van mei 1940. Deze installatie is opgevat als een documentaire met reflectieve waarde en wordt uitgewerkt in een projectie op drie wanden. Daarnaast zal de bezoeker informatie kunnen vinden via tentoonstellingskasten en in een interactieve databank. In de databank komen alle cruciale gebeurtenissen, plaatsen en persoonlijke verhalen samen. De basis voor deze databank is een rijk archief van foto’s, getuigenissen, documenten, interviews en andere bronnen, verzameld dankzij de niet aflatende inzet van Jozef De Vlieger.

De inrichting van de ruimte zit in de eindfase, maar het project is verre van afgerond. De buitenafwerking, zoals bewegwijzering en de installatie van een kunstwerk van Herman Van Nazareth, kunnen pas na afwerking van de nieuwbouw van het rusthuis worden gerealiseerd. Hierdoor zal de reflectieruimte pas later – in de loop van de zomer – open zijn voor individuele bezoekers.

Het voorstellingsweekend van 26 en 27 mei biedt een eerste kennismaking, voor de bewoners van Vinkt en Meigem maar ook voor andere geïnteresseerden. De leden van Vinkt mei 1940: waartoe de mens in staat is zijn aanwezig op zaterdag 26 mei van 14 tot 17 uur en op zondag 27 mei van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur om de bezoekers rond te leiden in de reflectieruimte. Deze is wegens de bouwwerken op dit moment enkel toegankelijk langs de achteringang van het rusthuis (via de rondweg).

Na dit weekend gaat de reflectieruimte terug dicht om de afwerking van het rusthuis te kunnen voltooien. Wellicht pas in de loop van de zomer gaat de reflectieruimte dan opnieuw open voor de individuele bezoeker. Wel kan de ruimte bezocht worden na afspraak (via Cultuurdienst Deinze). Met de meidagen 2013 wordt een officiële opening voorzien. Het pilootjaar biedt de kans om de werking en de inhoud van de reflectieruimte op basis van de eerste reacties van de bezoekers te verbeteren en aan te vullen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan een passende omkadering om een optimale werking van de reflectieruimte Vinkt te garanderen.

Praktisch: Voorstellingsweekend Reflectieruimte Vinkt mei 1940
Zaterdag 26 mei van 14 tot 17 uur – Zondag 27 mei van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Toegang langs de achteringang van het rusthuis (via de rondweg).
Heerdweg 15 – 9800 Deinze (Vinkt)

Parkeren langs de Heerdweg of op het Martelarenplein

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...