Eerste regionale cultuurmagazine Leie-Schelde komt eraan

In augustus pakt het intergemeentelijke Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) uit met een cultuur- of uitmagazine. Het magazine met als naam Polsslag, wordt per post wordt verspreid bij alle inwoners van Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte en wil een aantal lokale activiteiten op ruimere schaal bekendmaken. De oplage bedraagt 40.000 exemplaren.
Er is ondermeer aandacht voor het straattheaterfestival Brouwsels op straat in Eke, de Firtelstoet in Zulte, De Pinte Dicht, de gemeentelijke musea in Sint-Martens-Latem, de concerten in de Deinse Brielpoort en van het Festival van Vlaanderen, de zomerexpo Efemeer, najaarstentoonstellingen van de regionale Leiemusea. Het magazine omvat eveneens een kalender met een dertig- à veertigtal najaarsactiviteiten.

Er is ook aandacht voor het erfgoed. Zo belicht men de activiteiten van de Open Monumentendag, wordt ingezoomd op de nieuwe Steenbakkerssite in Gavere en komt de cultureel erfgoedbank aan bod.
“Het eerste nummer wil vooral mensen in eigen streek in beweging krijgen om deel te nemen aan culturele en socio-culturele manifestaties en optredens” stelt POLS-voorzitter Henk Heyerick. Het eerste tijdschrift is een pilootnummer. Als het een succes wordt, verschijnen alvast volgend jaar nog eens twee dergelijke streekmagazines.
De opmaak van Polsslag wordt uitbesteed aan het communicatiebedrijf Apropos in Nazareth.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...