Green-Events: duurzame evenementen dankzij gratis materiaal. Nu ook uitleendienst in Deinze!

Het project ‘Green-Events’ van de I.V.M. loopt sinds 2009 en ondersteunt lokale sociaal-culturele, jeugd-, sport- e.a. verenigingen bij hun groei tot duurzame verenigingen met aandacht voor afvalpreventie. Het project werd de voorbije drie jaar financieel gedragen door de gemeenten (50% uit de projectsubsidies milieuconvenanten) en I.V.M. (eveneens 50 %) zelf.

Green-Events stimuleert tot het opzetten van duurzame publieksevenementen door het ter beschikking stellen van materiaal waarmee een evenement afvalarm kan worden georganiseerd. Daarnaast beoogt Green-Events dat verenigingen meer en meer in hun dagdagelijkse werking de kaart trekken van duurzaam organiseren.

Duurzaam organiseren van evenementen
Afvalarme evenementen organiseren zijn één zaak, maar duurzame evenementen zijn méér dan dat. Naast het voorkomen van afval op evenementen, moeten organisatoren ook aandacht hebben voor water- en energiebesparende maatregelen, voor het beperken van geluidsoverlast (respect voor aanwezigen, buren en omgeving), voor mobiliteit in de buurt van het evenement …
Green-Events geeft organisaties de nodige tips om het evenement te optimaliseren tot een duurzame ontmoetingsplaats.
Ook in de toekomst blijft de I.V.M een “green event” – loketfunctie vervullen (in aansluiting bij de gemeentelijke evenementencellen).
De I.V.M. zal tevens een draaiboek ‘organiseren van duurzame evenementen’ uitwerken en deze publicatie dit najaar ter beschikking stellen van organisatoren. De verspreiding ervan zal via de deelnemende gemeenten van de I.V.M. gebeuren (i.c. via de diverse adviesraden waarbij de verenigingen zijn aangesloten). Ook zal dit draaiboek permanent op de website van de I.V.M. en van de deelnemende gemeenten beschikbaar blijven.

Praktische ondersteuning op evenementen
Voor veel organisatoren blijft het een hele uitdaging om een evenement afvalarm te organiseren. Ook hier biedt Green-Events praktische ondersteuning. Anno 2012 beschikt de hele I.V.M. regio (met drie uitleenposten in Eeklo, Deinze en Merelbeke) toch al over een aanbod van 3 mobiele vaatwassers, meer dan 30.000 herbruikbare bekers en 3 ingerichte ‘bekertenten’, evenals 40 afvaleilandjes waarmee de evenementen duurzaam kunnen worden georganiseerd.

Uitleendiensten te Eeklo, Deinze en Merelbeke
Green-Events opereert sinds 2010 vanuit I.V.M. in Eeklo. Organisatoren en verenigingen uit de 19 deelnemende gemeenten van de I.V.M. kunnen via Green-Events gratis beroep doen op materiële en logistieke ondersteuning. Zo werden in 2011 ca. 150 evenementen ondersteund.
De cijfers voor onze regio:
2011: 145 green-events verspreid over de gehele regio – 58 daarvan uit de zuidelijk regio.
2012: 75 green-events (tot juli 2012) verspreid over de gehele regio – 21 daarvan in de zuidelijke regio.
2011: Deinze: 18 ontleningen.

Waarom gedecentraliseerde uitleendiensten ?

Omdat de uitleendienst te Eeklo tijdens piekperioden (o.m. de festivalperiode in de zomer en de periode van kerstmarkten in de winter) vaak overbevraagd werd, heeft de I.V.M. beslist om extra uitleenposten te voorzien.
Samen met het gemeentebestuur van Merelbeke en het stadsbestuur van Deinze werden 2 nieuwe uitleenmogelijkheden gecreëerd.
Zo wordt op de Technische Uitvoeringsdienst Deinze (Industrielaan 23 te 9800 Deinze), evenals op het recyclagepark van de gemeente Merelbeke (Hundelgemsesteenweg 952 te 9820 Merelbeke) voorzien in telkens 10.000 herbruikbare bekers, een mobiele vaatwasmachine, een bekertent, en 5 extra afvaleilandjes per post.

Troeven van Deinze

De I.V.M. is kortom zeer verheugd met het aanbod vanuit de stad Deinze om een uitleendienst van het Green-Events materiaal te willen organiseren en hiervoor ruimte en personeel ter beschikking te willen stellen.
Troeven van de stad Deinze:
1) centrale ligging: zowel bereikbaar voor het druk bevraagde “noorden” als de “zuidelijke regio” van het werkingsgebied van de I.V.M.
2) Heeft reeds ervaring met de uitleendienst van afvaleilandjes en bekers en kan dit derhalve verderzetten zonder veel extra ‘opleiding’ van het stadspersoneel. Reeds in 2007 werd de stad Deinze bereid gevonden om een I.V.M. – uitleenpost van herbruikbare bekers en afvaleilandjes in te richten. Deinze is derhalve steeds een actieve partner van I.V.M. geweest in het wervend verhaal dat we rond duurzaam organiseren willen brengen.

Hoe reserveren?
Het materiaal kan gratis ontleend worden mits voorafgaande reservatie bij :

Deinze: Technische Uitvoeringsdienst, 09 381 96 80 of [email protected]
Merelbeke: Gemeentelijke recyclagepark, 09 210 35 10 of [email protected]

Meer informatie
I.V.M. – Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo – 09 377 82 11 – www.ivmmilieubeheer.be

Green-Events is mogelijk mede dankzij de steun van de I.V.M., de deelnemende gemeenten en het Vlaamse Gewest (departement Leefmilieu, Natuur en Energie).

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...